Skoči do osrednje vsebine

7. Vlada Republike Slovenije (od 19. decembra 2002 do 3. decembra 2004)

Mag. Anton Rop

predsednik vlade  –  izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

Člani

dr. Dušan Mramor
minister za finance  – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

dr. Rado Bohinc
minister za notranje zadeve – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

dr. Dimitrij Rupel
minister za zunanje zadeve  – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija  6. 7. 2004

Ivo Vajgl
Minister za zunanje zadeve – izvoljen 6. 7. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

mag. Ivan Bizjak
minister za pravosodje – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004

Zdenka Cerar
ministrica za pravosodje – izvoljena 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

dr. Anton Grizold
minister za obrambo – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

dr. Vlado Dimovski
minister za delo, družino in socialne zadeve – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

dr. Tea Petrin
ministrica za gospodarstvo – izvoljena 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004

dr. Matej Lahovnik
minister za gospodarstvo – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

mag. Franc But
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004

dr. Milan Pogačnik
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

Andreja Rihter
ministrica za kulturo – izvoljena 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

mag. Janez Kopač
minister za okolje, prostor in energijo – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

Jakob Presečnik
minister za promet –  izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004

dr. Marko Pavliha
minister za promet – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

dr. Slavko Gaber
minister za šolstvo, znanost in šport – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

dr. Dušan Keber
minister za zdravje – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

dr. Pavel Gantar
minister za informacijsko družbo – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

dr. Janez Potočnik
minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve  – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004

mag. Milan M. Cvikl
minister brez  resorja, pristojen za evropske zadeve – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

mag. Zdenka Kovač
ministrica brez resorja, pristojna za regionalni razvoj – izvoljena 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004