Skoči do osrednje vsebine

4. Vlada Republike Slovenije (od 27. februarja 1997 do 7. junija 2000)

dr. Janez Drnovšek
Predsednik Vlade RS - izvoljen 9. 1. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

Člani

Marjan Podobnik
minister brez resorja, ki nadomešča predsednika Vlade RS in koordinira državotvorna ministrstva - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

mag. Anton Rop
minister za delo, družino in socialne zadeve - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

dr. Marjan Senjur
minister za ekonomske odnose in razvoj - imenovan 27. 2. 1997

Mitja Gaspari
minister za finance - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

Metod Dragonja
minister za gospodarske dejavnosti - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 20. 4. 1999

dr. Tea Terezija Petrin
ministrica za gospodarske dejavnosti - imenovana 20. 4. 1999 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

Janko Razgoršek
minister za malo gospodarstvo in turizem - imenovan 29. 10. 1997

Ciril Smrkolj
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 27. 2. 1997

Jožef Školč
minister za kulturo - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

Mirko Bandelj
minister za notranje zadeve - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 16. 2. 1999

Borut Šuklje
minister za notranje zadeve - imenovan 24. 3. 1999 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

mag. Alojz Krapež
minister za obrambo - imenovan 13. 3. 1998 - prenehala funkcija 24. 11. 1998

Tit Turnšek
minister za obrambo - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 13. 3. 1998

dr. Franci Demšar
minister za obrambo - imenovan 4. 2. 1999 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

dr. Pavel Gantar
minister za okolje in prostor - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

Tomaž Marušič
minister za pravosodje - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

mag. Anton Bergauer
minister za promet in zveze - imenovan 27. 2. 1997

dr. Slavko Gaber
minister za šolstvo in šport - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 29. 7. 1999

dr. Pavel Zgaga
minister za šolstvo in šport - imenovan 29. 7. 1999 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

dr. Marjan Jereb
minister za zdravstvo - imenovan 27. 2. 1997- prenehala funkcija 7. 6. 2000

dr. Alojzij Marinček
minister za znanost in tehnologijo - imenovan 27. 2. 1997

dr. Dimitrij Rupel
minister za zunanje zadeve - imenovan 2. 2. 2000 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

dr. Boris Frlec
minister za zunanje zadeve - imenovan 25. 9. 1997 - prenehala funkcija 2. 2. 2000

Zoran Thaler
minister za zunanje zadeve - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 25. 9. 1997

Igor Bavčer
minister brez resorja, odgovoren za evropske zadeve - imenovan 29. 10. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

mag. Božo Grafenauer
minister brez resorja, odgovoren za področje lokalne samouprave - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

Janko Kušar
minister brez resorja, odgovoren za koordinacijo delovnih teles s področja socialnega varstva - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000