Skoči do osrednje vsebine

12. Vlada Republike Slovenije od 18. septembra 2014 do 13. septembra 2018

dr. Miro Cerar
predsednik vlade – izvoljen 25. 8. 2014
spletno mesto

Kabinet predsednika vlade
mag. Anton Žunič - državni sekretar - imenovan 16. 8. 2016
dr. Erik Kopač - državni sekretar - imenovan 16. 9. 2016
mag. Igor Mally - državni sekretar - imenovan 15. 2. 2017
Renato Golob - državni sekretar - imenovan 4. 3. 2016
Mojca Štepic - državna sekretarka - imenovana 23. 1. 2015
Janez Lenarčič - državni sekretar  - imenovan 18. 9. 2014 - razrešen 31. 7. 2016
Metod Dragonja - državni sekretar - imenovan 25. 9. 2014 - razrešen 17. 12. 2014
Franci Povše - državni sekretar - imenovan 1. 10. 2014 - razrešen 15. 9. 2016
Matevž Frangež - državni sekretar - imenovan 16. 10. 2014 - razrešen 30. 4. 2015
dr. Andreja Črnak Meglič - državna sekretarka - imenovana 1. 6. 2015 - prenehanje funkcije 30. 6. 2018
Tadej Slapnik - državni sekretar - imenovan 16. 10. 2014 - razrešen 31. 8. 2018

Podpredsedniki vlade
mag. Violeta Bulc - na funkcijo podpredsednice imenovana 2. 10. 2014 - prenehala opravljati funkcijo 29. 10. 2014
Boris Koprivnikar - na funkcijo podpredsednika imenovan 11. 12. 2014
Karl Erjavec - na funkcijo podpredsednika imenovan 2. 10. 2014
mag. Dejan Židan - na funkcijo podpredsednika imenovan 2. 10. 2014

Člani

Ministrstvo za zunanje zadeve

Karl Viktor Erjavec - minister
Iztok Mirošič - državni sekretar - imenovan 1. 6. 2017
Andrej Logar - državni sekretar - imenovan 1. 8. 2017
Bogdan Benko - državni sekretar - imenovan 19. 9. 2014 - razrešen 14. 9. 2015
Dragoljuba Benčina - državna sekretarka - imenovana - 3. 10. 2014 - razrešena 19. 6. 2016
Darja Bavdaž Kuret - državna sekretarka - imenovana 15. 9. 2015 - razrešena 31. 7. 2017
Sanja Štiglic - državna sekretarka - imenovana 20. 6. 2016 - razrešena 31. 5. 2017

Ministrstvo za notranje zadeve

mag. Vesna Györkös Žnidar - ministrica
Boštjan Šefic - državni sekretar - imenovan 26. 9. 2014
Andrej Špenga - državni sekretar - imenovan 13. 10. 2014

Ministrstvo za obrambo

Andreja Katič - ministrica - imenovana 13. 5. 2015
Janko Veber -  minister - imenovan 18. 9. 2014 - razrešen 9. 4. 2015
mag. Miloš Bizjak - državni sekretar - imenovan 19. 9. 2014
mag. Dejan Židan - od 9. 4. 2015 začasno opravlja funkcijo ministra za obrambo do 13. 5. 2015

Ministrstvo za finance

mag. Mateja Vraničar Erman - ministrica - imenovana 21. 9. 2016
dr. Dušan Mramor - minister - imenovan 18. 9. 2014 - prenehanje funkcije 14. 7. 2016
mag. Miranda Groff Ferjančič - državna sekretarka - imenovana 15. 7. 2016
Tilen Božič - državni sekretar - imenovan 23. 9. 2016
Gorazd Renčelj - državni sekretar - imenovan 10. 2. 2017
mag. Saša Jazbec - državna sekretarka - imenovana 7. 4. 2017
mag. Mateja Vraničar Erman - državna sekretarka - imenovana 19. 9. 2014 - prenehanje funkcije 21. 9. 2016
Irena Sodin - državna sekretarka - imenovana 1. 10. 2014 - razrešena 9. 2. 2017
Metod Dragonja - državni sekretark - imenovan 18. 12. 2014 - prenehanje funkcije 14. 7. 2016
Bojan Pogačar - državni sekretar - imenovan 18. 12. 2014 - razrešen 31. 7. 2015
Marija Janc - državna sekretarka - imenovana 23. 9. 2016 - razrešena 31. 3. 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zdravko Počivalšek - minister - imenovan 4. 12. 2014
Jožef Petrovič - minister - imenovan 18. 9. 2014 - prenehanje funkcije 28. 10. 2014
mag. Aleš Cantarutti - državni sekretar - imenovan 18. 12. 2014
Eva Štravs Podlogar - državna sekretarka - imenovana 19. 9. 2016
mag. Janko Burgar - državni sekretar - imenovan 19. 9. 2014 - prenehanje funkcije 4. 12. 2014
Peter Vesenjak - državni sekretar - imenovan 6. 3. 2015 - razrešen 12. 3. 2015
mag. Margareta Guček Zakošek - državna sekretarka - imenovana 1. 7. 2015 - razrešena 29. 2. 2016

Ministrstvo za pravosodje

mag. Goran Klemenčič - minister
Tina Brecelj - državna sekretarka - imenovana 25. 9. 2014
Darko Stare - državni sekretar - imenovan 25. 9. 2014

Ministrstvo za javno upravo

Boris Koprivnikar - minister
dr. Nejc Brezovar - državni sekretar - imenovan 6. 5. 2016
mag. Renata Zatler - državna sekretarka - imenovana 3. 10. 2014 - razrešena 19. 3. 2015
Renato Golob - državni sekretar - imenovan 1. 1. 2015 - razrešen 3. 3. 2016
mag. Janko Burgar - državni sekretar - imenovan 20. 3. 2015 - razrešen 22. 1. 2016
mag. Tanja Bogataj - državna sekretarka -  imenovana 4. 3. 2016 - razrešena 23. 10. 2017
mag. Ksenija Klampfer - državna sekretarka - imenovana 27. 10. 20117 - prenehanje funkcije 26. 4. 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

dr. Anja Kopač Mrak - ministrica
Peter Pogačar - državni sekretar - imenovan 20. 2. 2014
Martina Vuk - državna sekretarka - imenovana 19. 9. 2014
Dejan Levanič - državni sekretar - imenovan 19. 9. 2014 - razrešen 19. 2. 2015

Ministrstvo za zdravje

Marija Milojka Kolar Celarc - ministrica
dr. Ana Medved - državna sekretarka - imenovana 3. 4. 2017
Jožica Maučec Zakotnik - državna sekretarka - imenovana 8. 5. 2017
Nina Pirnat - državna sekretarka - imenovana 19. 9. 2014 - razrešena 30. 4. 2017
Sandra Tušar - državna sekretarka - imenovana 17. 8. 2015 - razrešena 2. 4. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

dr. Maja Makovec Brenčič - ministrica - imenovana 13. 5. 2015
dr. Stanka Setnikar Cankar - ministrica - imenovana 18. 9. 2014 - prenehanje funkcije 13. 3. 2015
dr. Miro Cerar - od 13. 3. 2015 začasno opravlja funkcijo ministra za izobraževanje, znanost in šport do 27. 3. 2015
Klavdija Markež - ministrica - imenovana 27. 3. 2015 - prenehanje funkcije 9. 4. 2015
dr. Miro Cerar - od 9. 4. 2015 začasno opravlja funkcijo ministra za izobraževanje, znanost in šport do 13. 5. 2015
dr. Tomaž Boh - državni sekretar - imenovan 17. 7. 2015
dr. Andreja Barle Lakota - državna sekretarka - imenovana 26. 9. 2014
dr. Peter Maček - državni sekretar - imenovan 3. 10. 2014 - prenehanje funkcije 13. 3. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo

dr. Peter Gašperšič - minister
mag. Klemen Potisek - državni sekretar - imenovan 8. 5. 2015
Jure Leben - državni sekretar - imenovan 15. 12. 2016
mag. Klemen Grebenšek - državni sekretar - imenovan 19. 9. 2014 - razrešen 14. 12. 2016

Ministrstvo za kulturo

Anton Peršak - minister - imenovan 20. 5. 2016
mag. Julijana Bizjak Mlakar - ministrica - imenovana 18. 9. 2014 - prenehanje funkcije 25. 4. 2016
Gorazd Žmavc - od 25. 4. 2016 začasno opravlja funkcijo ministra za kulturo do 20. 5. 2016
Damjana Pečnik - državna sekretarka - imenovana 1. 6. 2016
Anton Peršak - državni sekretar - imenovan 9. 10. 2014 - prenehanje funkcije 20. 5. 2016 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Dejan Židan - minister
mag. Tanja Strniša - državna sekretarka - imenovana 19. 9. 2014
mag. Marjan Podgoršek - državni sekretar - imenovan 30. 4. 2016
Miha Marenče - državni sekretar - imenovan 20. 10. 2014 - razrešen 29. 4. 2016

Ministrstvo za okolje in prostor

Irena Majcen - ministrica
Lidija Stebernak - državna sekretarka - imenovana 10. 10. 2014
Jure Leben - državni sekretar - imenovan 19. 9. 2014 - razrešen 2. 10. 2014
mag. Tanja Bogataj - državna sekretarka - imenovana 10. 10. 2014 - razrešena 3. 3. 2016

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Gorazd Žmavc - minister
dr. Aleksandra Pivec - državna sekretarka - imenovana 6. 7. 2017
Marija Pukl - državna sekretarka - imenovana 22. 1. 2015 - razrešena 6. 7. 2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Alenka Smerkolj - ministrica - imenovana 19. 11. 2014
mag. Violeta Bulc - ministrica - imenovana 18. 9. 2014 - prenehanje funkcije 29. 10. 2014
Franc Matjaž Zupančič - državni sekretar - imenovan 20. 11. 2014
Alenka Smerkolj - državna sekretarka - imenovana 15. 10. 2014 - prenehanje funkcije 19. 11. 2014