Skoči do osrednje vsebine

Sektorja direktorata

Na direktoratu razvijamo in uveljavljamo vladno politiko na področju znanstvenih raziskav. Opravljamo izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem krovne strategije, Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 - 2020 (RISS), pri čemer nam kot izvršilna agencija pomaga tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Naloge direktorata so vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse, z učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanjem več in kakovostnejših delovnih mest.

 

 • Enake možnosti na področju znanosti

  V državah članicah Evropske Unije (EU) in Sloveniji že leta potekajo resna prizadevanja, da na vseh področjih dela in življenja odpravimo kakršnokoli diskriminacijo. Na področju znanosti si prizadevamo predvsem k odpravi neuravnotežene zastopanosti žensk na višjih stopnjah znanstvene kariere, kot tudi njihovemu (pre)majhnemu vplivu, ki ga imajo na odločanje v znanosti.

 • Javni raziskovalni zavodi

  Javni raziskovalni zavod je zavod, ki ga za namen neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ustanovi Republika Slovenija na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, ali SAZU na podlagi veljavnega zakona, ki ureja SAZU. Zavod je ustanovljen za izvajanje javne službe po tem zakonu in je v aktu o ustanovitvi opredeljen kot javni raziskovalni zavod. V Sloveniji je aktivnih 18 javnih raziskovalnih zavodov.

 • Javno-javna partnerstva na področju raziskav in inovacij

  Javno-javna partnerstva so raziskovalne in inovacijske mreže javnih organizacij, kot so ministrstva ali agencije. Preko javno-javnih partnerstev se usklajuje oziroma približuje nacionalne strategije na različnih področjih raziskav in so v pomoč pri premagovanju razdrobljenosti javnih raziskovalnih prizadevanj v državah članicah Evropske unije.

 • Državne nagrade in priznanja na področju znanosti

  Zoisova nagrada je najvišja nagrada v Sloveniji za dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega dela in razvojne dejavnosti. Nagrada se podeljuje od leta 1998 naprej (do leta 1997 so se podeljevale Nagrade Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo). Nagrada je dobila ime po slovenskem raziskovalcu Žigi Zoisu.

Dogodki

  do

Mesec znanosti 2022

V letu 2022 se Mesec znanosti vrača v svoji bolj uveljavljeni podobi. Od konca septembra do konca decembra se bodo zvrstili številni dogodki na različnih področjih znanosti in znanstvene politike. Med njimi bodo tudi nekatere novosti kot so Dan odprte znanosti 2022 in dan odprtih vrat slovenskih superračunalnikov ter uveljavljeni dogodki kot je podelitev nacionalnih nagrad na področju znanosti in inovacij, delavnice od duševnem zdravju raziskovalcev Mlade akademije in letni posvet raziskovalcev v tujini, ki ga organizira društvo VTIS.

  do
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Velika dvorana), Ljubljana

Srečanje "Vaje za vzajemno učenje" za občansko znanost

V sredini oktobra bomo v Ljubljani gostili strokovnjake in predstavnike 11-ih držav, vključenih v vajo vzajemnega učenja (angleško Mutual Learning Exercise - MLE) za občansko znanost, ki bodo tokrat razpravljali na teme verodostojnosti podatkov, ciljev trajnostnega razvoja in raziskovalne etike.

  do
Ljubljana, Hotel Four Points by Sheraton (Hotel Mons)
Hibridni dogodek

Dan odprte znanosti

Dan odprte znanosti 2022 bo potekal v okviru Mreže znanja 2022 in predstavlja dogodek Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, raziskovalnih organizacij, Univerzitetne knjižnice Maribor in javnega zavoda Arnes.

Strategije, predpisi in drugi pomembni dokumenti s področja znanosti

Slovenija ob upoštevanju družbene odgovornosti priznava trajno privrženost znanosti in razvoju ter ugotavlja njuno pomembno vlogo pri družbenemu napredku in ustvarjanju blaginje za svoje državljane. Zadani cilj je vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse, s kritično refleksije družbe, učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanjem več in kakovostnejših delovnih mest. Za namen doseganja zadanih ciljev smo oblikovali naslednje ključne strateške dokumente: