Skoči do osrednje vsebine

Sektorja direktorata

Na direktoratu razvijamo in uveljavljamo vladno politiko na področju znanstvenih raziskav. Opravljamo izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem krovne strategije, Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 - 2020 (RISS), pri čemer nam kot izvršilna agencija pomaga tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Naloge direktorata so vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse, z učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanjem več in kakovostnejših delovnih mest.

 

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2021–2030 (v pripravi)

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2021 – 2030 je ključni strateški dokument za področje raziskav in inovacij, ki bo osnova za oblikovanje politik, povezanih s področji družbenega in gospodarskega razvoja ter družbenimi izzivi. Več...

 • Enake možnosti na področju znanosti

  V državah članicah Evropske Unije (EU) in Sloveniji že leta potekajo resna prizadevanja, da na vseh področjih dela in življenja odpravimo kakršnokoli diskriminacijo. Na področju znanosti si prizadevamo predvsem k odpravi neuravnotežene zastopanosti žensk na višjih stopnjah znanstvene kariere, kot tudi njihovemu (pre)majhnemu vplivu, ki ga imajo na odločanje v znanosti.

 • Javni raziskovalni zavodi

  Javni raziskovalni zavod (JRZ) je zavod, ki ga ustanovi Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava. Javni raziskovalni zavod je ustanovljen za opravljanje raziskovalne dejavnosti. V aktu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda je opredeljeno njegovo poslanstvo. V Sloveniji je aktivnih 16 javnih raziskovalnih zavodov.

 • Javno-javna partnerstva na področju raziskav in inovacij

  Javno-javna partnerstva so raziskovalne in inovacijske mreže javnih organizacij, kot so ministrstva ali agencije. Preko javno-javnih partnerstev se usklajuje oziroma približuje nacionalne strategije na različnih področjih raziskav in so v pomoč pri premagovanju razdrobljenosti javnih raziskovalnih prizadevanj v državah članicah Evropske unije.

 • Državne nagrade in priznanja na področju znanosti

  Zoisova nagrada je najvišja nagrada v Sloveniji za dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega dela in razvojne dejavnosti. Nagrada se podeljuje od leta 1998 naprej (do leta 1997 so se podeljevale Nagrade Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo). Nagrada je dobila ime po slovenskem raziskovalcu Žigi Zoisu.

Dogodki

 
Spletni dogodki

Spletne razprave o predlogu nove Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Republike Slovenije 2030

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zaključuje skoraj enoletni proces oblikovanja nove Resolucije o raziskovalni in inovacijskih strategiji Republike Slovenije 2030 (RISS 2030). Preden predlog RISS 2030 oddamo v postopek sprejemanja na Vlado RS in nato v Državni zbor Republike Slovenije, želimo deležnikom slovenskega raziskovalno-inovacijskega prostora ponuditi priložnost za razpravo o posameznih ciljih novega strateškega dokumenta.

 

Mesec znanosti 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport letos že šesto jesen zapored organizira niz dogodkov, povezanih s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in raziskovanja. Mesec znanosti se bo tudi v 2021 raztezal od oktobra do konca decembra.

 
Brdo pri Kranju (hibridni dogodek)

Konferenca Predsedstva: »Novi evropski raziskovalni prostor – vzpostavljanje odgovorne, z znanjem vodene družbe tretjega tisočletja«

Mesec znanosti 2021 sovpada tudi s Predsedovanjem Republike Slovenije Svetu EU, v okviru katerega je pred nami namreč ključna naloga določitve okvira upravljanja in aktivnosti novega Evropskega raziskovalnega prostora (ERA), ki bo zastavil dinamiko sodelovanja Evropske komisije, držav članic in pridruženih držav na področju raziskav in inovacij za prihodnje obdobje.

 
Virtualni dogodek

Doktorat- kako pa ti definiraš uspeh? – spletna delavnica Mlade akademije

V četrtek, 4. novembra 2021 v sodelovanju z Mlado akademijo poteka spletna delavnica na temo duševnega zdravja raziskovalk in raziskovalcev. V okviru delavnice bodo udeleženci načeli vprašanja kot so kaj je dobro vedeti ob začetku doktorata, kaj so ključni elementi, ki so potrebni za uspešen doktorski študij ter naslovili izzive, s katerimi se pogosto srečujejo doktorski študentje.