Skoči do osrednje vsebine

Razvojni svet Republike Slovenije

Razvojni svet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: svet) je strokovno posvetovalno telo vlade za področje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti.

Svet opravlja naslednje naloge:

 • sodeluje pri oblikovanju znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike;
 • predlaga vladi ukrepe s področja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti;
 • sprejme izhodišča in usmeritve za pripravo znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije;
 • spremlja rezultate in učinke ter razvoj na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, vključno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije;
 • predlaga vladi v imenovanje člane znanstvenega sveta ARRS;
 • spremlja izvajanje programskih dokumentov za področje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ter izvajanje ukrepov in vrednotenje njihovih učinkov;
 • obravnava učinkovitost in uspešnost izvajanja nalog inovacijske dejavnosti ter izvajanja strokovne in podporne dejavnosti za podporo inovacijski dejavnosti;
 • spremlja dosežke javnih raziskovalnih organizacij v luči doseganja strateških ciljev države;
 • poroča vladi o svojem delu enkrat letno in
 • na zahtevo vlade oziroma pristojnega ministrstva pripravlja mnenja s področij dela sveta.

Sestava sveta

Člani po položaju:

 • akad. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
 • Mark Pleško, predsednik Inženirske akademije Slovenije,
 • prof. dr. Gregor Majdič, predsednik Rektorske konference Republike Slovenije,
 • prof. dr. Gregor Anderluh, predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije,
 • Tibor Šimonka, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije,
 • dr. Špela Stres, v.d. direktorice ARIS,
 • Rok Capl, v. d. direktorja agencije, pristojne za tehnološki razvoj,
 • mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada,
 • Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke,
 • dr. Igor Papič; minister, pristojen za znanost in izobraževanje,
 • Matjaž Han, minister pristojen za tehnologijo,
 • Klemen Boštjančič, minister pristojen za finance,
 • dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica pristojna za informacijsko družbo,
 • mag. Bojan Kumer, minister pristojen za energijo,
 • mag. Alenka Bratušek, ministrica pristojna za okolje in prostor,
 • Marjan Šarec, minister pristojen za kmetijstvo,
 • dr. Aleksander Jevšek minister pristojen za razvoj in kohezijsko politiko

  Imenovani člani:

 • prof. dr. Marina Lukšič Hacin, predstavnica reprezentativnih sindikatov s področja znanosti oziroma visokega šolstva,
 • Vesna Nahtigal, predstavnica razvojno inovacijskih partnerstev, na predlog ministrstva, pristojnega za tehnologijo,
 • doc. dr. Luka Drinovec, predstavnik podpornega okolja za inovacije, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
 • dr. Vita Žlender, predstavnica doktorskih študentov in mladih doktorjev znanosti, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
 • prof. ddr. Denis Đonlagić, predstavnik raziskovalcev, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost;
 • prof. dr. Nataša Zabukovec Logar, predstavnica raziskovalcev, na predlog ministrstva, pristojnega za znanost;
 • dr. Andrej Košmrlj, predstavnik raziskovalcev slovenskega rodu, ki živi in dela v tujini, na predlog Urada vlade pristojnega za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Pomembni dokumenti