Skoči do osrednje vsebine

Tehnološki razvoj je uporaba znanstvenih spoznanj v praktične namene, zlasti v industriji. Vlaganja v raziskave in tehnološki razvoj so eden ključnih dejavnikov za konkurenčnost gospodarstva.

Mednarodni programi na področju tehnološkega razvoja

Vlaganja v raziskave in tehnološki razvoj so eden ključnih dejavnikov za konkurenčnost gospodarstva. Eden glavnih virov za dostop podjetij do najnovejšega znanja in vključevanja v najnaprednejše mreže in konzorcije na področju tehnološkega razvoja predstavljajo mednarodni programi, v katerih lahko sodelujejo podjetja.

Mednarodni programi povezovanja, prenosa znanja in sofinanciranja tehnološkega razvoja so Eureka, Eurostars in Obzorje 2020.

Eureka

Mednarodni program Eureka omogoča slovenskim podjetjem, da sodelujejo v mednarodnih konzorcijih in skupaj s tujimi partnerji izvajajo projekte, ki zagotavljajo konkurenčne tehnologije in izdelke ter njihovo uporabo, sodelovanje in prenos znanja.

Eureka je mednarodna tehnološka iniciativa, ki je 1985 nastala na pobudo predsednikov Francije in Nemčije,  Mitteranda in Kohla, z namenom narediti gospodarstvo EU konkurenčnejše, predvsem pa konkurenčno gospodarstvu ZDA in Japonske ter vzhajajočim industrijskim državam v JV Aziji, in sicer s pospešitvijo sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi institucijami. 

Vlade držav pristopnic so se obvezale mednarodno iniciativo Eureka podpreti s tem, da podprejo partnerje iz svoje države in delno sofinancirajo delo sekretariata v Bruslju. V programu Eureka sedaj sodeluje že 41 držav članic, vključno z Evropsko komisijo.

Že od vsega začetka deluje Eureka v smislu skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in je za razliko od Evropskih okvirnih programov za raziskave in razvoj usmerjena predvsem v tržno realizacijo znanj skozi konkretne inovacijske projekte.

Slovenija se je programu Eureka pridružila v letu 1994. Na spletnih straneh programa Eureka (vsebina v angleščini), ki je dostopna v angleškem jeziku, so na voljo podrobne informacije o sodelovanju Slovenije ter o podprtih slovenskih projektih.

Evropsko partnerstvo inovativnih mikro, malih in srednje velikih podjetij programa Eurostars

Eurostars (vsebina v angleščini) je mednarodni program, ki zagotavlja hiter način financiranja raziskav za inovativna mala in srednje velika podjetja. Financirata ga Eureka (vsebina v angleščini) in Evropska komisija.

Eurostars ponuja ambicioznim in inovativnim malim in srednje velikim podjetjem, preko ene vstopne točke na nacionalni ravni, dostop do nacionalnih in evropskih sredstev za raziskave. Ponuja hiter postopek prijave, usklajeno časovnico financiranja in hitre rezultate, ki so tržišču lahko hitro dostopni.

Prednosti programa Eurostars:

 • osredotočen je na ambiciozna mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem in inovacijami v visoko tehnoloških sektorjih,
 • stimulira tržno orientirane inovacije na vseh nevojaških tehnoloških področjih,
 • podpira inovacije na način ene podpisane pogodbe,
 • ponuja centralno ocenjevanje mednarodnih strokovnjakov,
 • zagotavlja napovedljive procedure in kratek čas do podpisa pogodbe.

Eurostars je del Evropskega partnerstva za inovativna mala in srednje velika podjetja (MSP). Partnerstvo sofinancira Evropska unija prek Horizon Europe (vsebina v angleščini).

Evropsko partnerstvo sofinancirano s strani Evropske Unije (angleško European Partnership Cofunded by European Union)

Evropsko partnerstvo sofinancirano s strani Evropske Unije (angleško European Partnership Cofunded by European Union)

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je organ EU, ki ga je Evropska unija ustanovila leta 2008, za krepitev evropske sposobnosti za inovacije. Inštitut je sestavni del okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Rezultati delovanja Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo od 2008 dalje:

 • 8 vzpostavljenih skupnosti za inovacije,
 • 50 inovacijskih središč po vsej Evropi,
 • več kot 1 250 podprtih podjetij (v zagonski fazi in v fazi rasti),
 • več kot 890 milijonov EUR pridobljenih zasebnih finančnih sredstev,
 • več kot 6 100 ustvarjenih novih delovnih mest,
 • več kot 1 700 diplomantov magistrskih in doktorskih študij, do konca leta 2020 jih je predvidenih več kakor 5000,
 • več kot 640 novih izdelkov in storitev.

Davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj

Davčna olajšava je namenjena uspešnim podjetjem, ki poslujejo s dobičkom. Predstavlja spodbudo, saj lahko zaradi tveganih dejavnosti raziskav ter razvoja, ki v naravi niso popolnoma predvidljiva, zmanjšajo svoj davek.

Podjetja lahko zato tudi izdatke za dejavnost raziskav in razvoja načrtujejo tako, da hkrati dosežejo dva učinka; konkurenčno prednost z dejavnostjo raziskav in razvoja ter za ta znesek manjšo davčno osnovo.
 
Davčna olajšava znaša 100 % vlaganj v dejavnost raziskav in razvoja. Neto učinek določi davčna stopnja, ki je odvisna od pravno formalne oblike; pravne ali fizične osebe.