Skoči do osrednje vsebine

Obzorje Evropa je prihodnji okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027.

Je vodilna pobuda EU za podporo raziskavam in inovacijam od zasnove do tržne uvedbe ter dopolnjuje nacionalno in regionalno financiranje.

Obzorje Evropa je nadaljevanje programa EU Obzorje 2020.

Zakaj ga potrebujemo?

Rast in blaginja v Evropi bosta v prihodnje odvisni od tega, ali nam bo uspelo ostati ena od vodilnih svetovnih sil na področju raziskav in inovacij. Obzorje Evropa zagotavlja za to potrebna sredstva.

Zato naj bi program okrepil sektorja znanosti in tehnologije v EU, da bi se lažje spopadali s poglavitnimi svetovnimi izzivi na ključnih področjih, kot so zdravje, staranje prebivalstva, varnost, onesnaževanje in podnebne spremembe.

V okviru predloga Evropske komisije, o katerem trenutno razpravljajo države članice, naj bi program med letoma 2021 in 2027 ustvaril do 100 000 delovnih mest v dejavnostih na področju raziskav in inovacij. Poleg tega naj bi povečal bruto domači proizvod (BDP) EU za 0,19 % v 25 letih.

Podrobnosti

Predlagana struktura programa Obzorje Evropa je sestavljena iz treh stebrov:

  • odlična znanost
  • globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost
  • inovativna Evropa

Dodatni horizontalni del bo uvedel ukrepe za podporo državam članicam, da bi kar najbolje izkoristile svoj nacionalni potencial na področju raziskav in inovacij, kar bo okrepilo evropski raziskovalni prostor.

Struktura programa Obzorje Evropa

Trije stebri

(I) Odlična znanost

Prvi steber programa Obzorje Evropa krepi vodilno vlogo EU na področju znanosti ter omogoča oblikovanje visokokakovostnih znanj in spretnosti.

(II) Globalni izzivi in konkurenčnost

Drugi steber podpira raziskave, ki obravnavajo družbene izzive in industrijske tehnologije na področjih, kot so digitalne tehnologije, energija, mobilnost, prehrana in naravni viri.

Predvideva tudi uvedbo omejenega števila raziskovalnih nalog in partnerstev, kot je npr. vzpostavitev mest brez emisij ogljika.

(III) Inovativna Evropa

Tretji steber programa Obzorje Evropa se osredotoča na spodbujanje inovacij z vzpostavitvijo Evropskega sveta za inovacije, ki ponuja enotno kontaktno točko za inovatorje z visokim potencialom.

Delegati programskih odborov Obzorje Evropa

Organigram - delegati programskih odborov Obzorje Evropa (veljavnost od 15.10.2023)

Sestava

Sveženj okvirnega programa Obzorje Evropa je sestavljen iz predlogov za:

  • okvirni program za raziskave in inovacije, vključno s pravili za sodelovanje in razširjanje,

  • posebni program za izvajanje programa Obzorje Evropa,

  • program za raziskave in usposabljanje v okviru Pogodbe EURATOM, ki dopolnjuje program Obzorje Evropa: Euratom raziskave fuzijske energije se izvajajo v okviru evropskega konzorcija za razvoj fuzijske energije EUROfusion. Raziskave potekajo v skladu z Evropskim fuzijskim raziskovalnim kažipotom, ki opisuje raziskave in razvoj, potreben za zagotavljanje osnove za fuzijsko elektrarno, ki proizvaja električno energijo. Kratkoročno in srednjeročno je ključni korak dokončanje gradnje in začetno obratovanje ITER, intenziven program raziskav fuzije pa bo dopolnil evropske dejavnosti na področju ITER, da bo podprl prihodnje operacije ITER in priprave na demonstracijski reaktor DEMO. 

  • sklep Sveta o spremembi odločbe o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za mednarodni termonuklearni poskusni reaktor (ITER)

Vloga Sveta

O proračunu za program Obzorje Evropa odloča Svet v okviru postopka sprejemanja večletnega finančnega okvira.

Za to je potrebno soglasje držav članic in odobritev Evropskega parlamenta.

Svet je zahteval, da države članice tesno sodelujejo pri procesu strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa ter zasnovi in izvajanju povezanih nalog in partnerstev.