Skoči do osrednje vsebine

Foto: Evropska komisja

Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije in bo aktiven v obdobju med leti 2021 do konca leta 2027. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa se osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti podjetij. Obsega tudi del programa za širitev udeležbe udeležbo in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim bo največja dosedaj, presegala bo 95,5 milijard EUR.

Dogodki

  do
na spletu

FAIR-IMPACT Roadshow prihaja v Slovenijo

Slovenija bo gostila prvi dogodek iz serije FAIR National Roadshow v organizaciji projekta FAIR-IMPACT in v sodelovanju z Univerzo v Mariboru ter s Slovensko skupnostjo odprte znanosti.

  do

Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa

Vabimo vas, k udeležbi na vesoljskem dogodku »Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje Evropa«, ki bo potekal v torek, 10. oktobra 2023 na Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19 v Ljubljani.

  do
Tehnološki center Praga, Češka in na spletu

Seminar za predstavitev razpisov Excellence Hubs in ERA Chairs

Tehnološki center Praga v okviru projekta Nacionalnih kontaktnih točk za Widening (tako imenovana širitev) in Evropskega raziskovalnega prostora (angleško: European Research Area - ERA) v okviru programa Obzorje Evropa organizira transnacionalni hibridni seminar, namenjen udeležencem iz Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije.

Razpisi, najave in rezultati razpisov

Partnerstva in misije

  • Partnerstva

    Evropska partnerstva povezujejo Evropsko komisijo ter zasebne in/ ali javne partnerje za reševanje dodatnih izzivov z usklajenimi raziskovalnimi in inovacijskimi pobudami, poleg izzivov, ki jih obravnava Obzorje Evropa. So ključno orodje za izvajanje programa Obzorje Evropa in pomembno prispevajo k doseganju političnih prednostnih nalog EU.

  • Misije

    Misije EU so zaveze k reševanju nekaterih največjih izzivov, s katerimi se sooča naš svet, kot so boj proti raku, prilagajanje podnebnim spremembam, zaščita naših oceanov, življenje v bolj zelenih mestih in zagotavljanje zdravja tal in hrane. So sestavni del okvirnega programa Obzorje Evropa, ki se začne leta 2021.