Skoči do osrednje vsebine

Partnerstva za raziskave in inovacije so bila v lizbonsko strategijo uvedena v evropsko krajino za raziskave in razvoj z namenom razvoja evropskega raziskovalnega prostora (ERA).

Pred skoraj dvajsetimi leti so bila ta partnerstva prvotno zasnovana in nadalje razvita za premagovanje razdrobljenosti na področju raziskav in inovacij, preprečevanje podvajanja prizadevanj, reševanje gospodarske krize, konkurenčnosti Evropske Unije in inovacij.

Komisija je 7. junija 2018 sprejela predlog za Obzorje Evropa, 9. okvirni program EU za raziskave in inovacije. Pristop k partnerstvom doživel veliko reformo, ki temelji na izkušnjah Obzorja 2020. Obzorje Evropa bo prvič razvil splošen politični pristop za vse vrste partnerstev, od ERA-NET-ov do skupnih tehnoloških pobud (JTI-jev), vodilnih pobud FET in celo Evrospkega inštituta z ainovacije in tehnologije, ter jih enotno označil kot „evropska partnerstva“.

Evropska komisija želi racionalizirati število partnerstev, da bi povečala njihovo učinkovitost in učinek. Poleg tega, da si bo prizadeval za več sinergij s strukturnimi in kohezijskimi skladi, bo Obzorje Evropa spodbujal tudi učinkovite in operativne povezave z drugimi prihodnjimi programi EU, kot so Evropski obrambni sklad, Program za digitalno Evropo in Instrument za povezovanje Evrope, pa tudi z mednarodni projekt fuzijske energije ITER.