Skoči do osrednje vsebine

Biodiversa+ je evropsko sofinancirano partnerstvo na področju biotske raznovrstnosti, ki podpira odlične raziskave na področju biotske raznovrstnosti, z učinkom na politiko in družbo. Skupaj sta ga razvila BiodivERsA in Evropska komisija (GD za raziskave in inovacije ter GD za okolje), uradno pa se je začelo izvajati 1. oktobra 2021.

Tematsko področje

Podpora raziskavam s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Vsebina

Bidoiversa+ je sofinancirano partnerstvo v okviru Grozda 6 Obzorja Evropa. Biodiversa+ je del Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, katere cilj je do leta 2030 evropsko biotsko raznovrstnost usmeriti na pot okrevanja. Cilj partnerstva je povezati znanost, politiko in prakso za transformativne spremembe. Partnerstvo trenutno združuje 74 programerjev in financerjev raziskav ter akterjev okoljske politike iz 36 evropskih in pridruženih držav, ki delajo na petih glavnih ciljih:

  1. Načrtovanje in podpora raziskavam in inovacijam na področju biotske raznovrstnosti s skupno strategijo, letnimi skupnimi razpisi za raziskovalne projekte in dejavnostmi za krepitev zmogljivosti.
  2. Vzpostaviti mreže usklajenih shem za izboljšanje spremljanja biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v Evropi.
  3. Prispevati k vrhunskemu znanju za uvajanje na naravi temelječih rešitev in vrednotenje biotske raznovrstnosti v zasebnem sektorju.
  4. Zagotoviti učinkovito znanstveno utemeljeno podporo za oblikovanje in izvajanje politik v Evropi.
  5. Okrepiti pomen in vpliv vseevropskih raziskav o biotski raznovrstnosti v svetovnem okviru.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije se bo kot financer aktivno vključevalo v transnacionalne razpise partnerstva Biodiversa+ (predvidoma 6 razpisov), ki bodo izvedeni tekom trajanja partnerstva v letih 2021 – 2027. Slovenski raziskovalci bodo zato (v skladu z nacionalnimi pravili) lahko upravičeni prijavitelji na razpisih Biodiversa+.