Skoči do osrednje vsebine

Rezultati 2. javnega transnacionalnega razpisa Biodiversa+

33 raziskovalnih projektov, financiranih za več kot 46 milijonov evrov v okviru raziskovalnega razpisa BiodivMon.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije  je v okviru predvidenih nacionalnih sredstev za javni transnacionalni razpis Biodiversa+ (v angleščini) BiodivMon »Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society« (v angleščini) razpisalo sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini največ do 630.000 evrov sredstev.

Razpis, namenjen podpori 3-letnih transnacionalnih raziskovalnih projektov, je sofinancirala Evropska komisija in obravnava tri teme:

  • Inovacije in usklajevanje metod in orodij za zbiranje in upravljanje podatkov o spremljanju biotske raznovrstnosti
  • Odpravljanje vrzeli v znanju o stanju, dinamiki in trendih biotske raznovrstnosti za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti
  • Uporaba razpoložljivih podatkov o spremljanju biotske raznovrstnosti

Neodvisni mednarodni odbor razpisa je prejel in ocenil skupno 262 pred-predlogov in 108 upravičenih popolnih predlogov.

Na podlagi izbirnega postopka na transnacionalni ravni je mednarodni odbor razpisa Biodiversa+ v sofinanciranje predlagal 33 projektov, sestavljen iz vseh organizacij za financiranje, ki so sodelovale na razpisu, kar je skupaj preseglo 46 milijonov evrov (vključno s sredstvi Evropske komisije). Med njimi sta tudi dva slovenska projekta; BIG_PICTURE in Sub-BioMon. Slovenski partnerji so Fakulteta za varstvo okolja, Univerza na Primorskem ter Univerza v Ljubljani.

33 financiranih projektov je akademsko odličnih projektov, ki naslavljajo najrazličnejše discipline, vključujejo številne ustrezne deležnike in obravnavajo različna pereča znanstvena in družbena vprašanja.

Višina slovenskega dela v okviru izbranih projektov znaša 419.812 evrov, od tega ministrstvo financira 321.695 evrov. Evropska komisija pa sofinancira v višini 98.117 evrov.

Za sofinanciranje med leti 2025-2027 sta v izbranih konzorcijih prisotna tudi štirje slovenski partnerji.

1.

Akronim projekta in št. vloge: BIG_PICTURE; ID: 639
Naslov projekta: Razvoj orodij za upravljanje podatkov in analitičnih orodij za vključevanje in spodbujanje pobud za prestrezanje znanstvenih kamer za državljane po vsej Evropi
Prijavitelj I.: Fakulteta za varstvo okolja, Velenje
Prijavitelj II.: Univerza v Ljubljani, Biotehinška fakulteta, Ljubljana
Prijavitelj III.: Univerza na Primorskem, Koper
Slovenski partnerji bodo na projektu upravičeni do finančnih sredstev v višini 210.000 evrov.

2.

Akronim projekta in št. vloge: Sub-BioMon; ID: 528
Naslov projekta: Razvoj in preskušanje pristopov za spremljanje podzemne biotske raznovrstnosti na krasu
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
Slovenski partner bo na projektu upravičen do finančnih sredstev v višini 209.819 evrov.

Na stran projekta Biodiversa+ je objavljen seznam vseh izbranih projektov v okviru razpisa BiodivMon (v angleščini).

Uvodni sestanek

Uvodni sestanek projektov, ki jih financira BiodivMon, bo organiziran 17. aprila 2024, v Talinu v Estoniji. To bo hibridni dogodek: odprt bo za vse na spletu in na povabilo za fizično sodelovanje. Povezava za registracijo bo kmalu objavljena na spletni strani Biodiversa+ (v angleščini).