Skoči do osrednje vsebine

Najava četrtega javnega razpisa sofinanciranega evropskega partnerstva za biodiverziteto

Partnerstvo za biodiverziteto Biodiversa+ sporoča, da so 11. junija objavili najavo četrtega skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno-inovacijske projekte. Javni razpis bo uradno objavljen 10. septembra 2024.

Razpis bo skupaj z ukrepi, vključenimi v program Podpora družbeni transformaciji za trajnostno rabo in upravljanje biotske raznovrstnosti, pripomogel k doseganju enega od strateških ciljev partnerstva Biodiversa+ (stran je v angleščini): ustvarjanje uporabnega znanja za spremembe, s katerimi bi ustavili in obrnili upadanje biotske raznovrstnosti.

Razpis ni omejen na določena okolja ali geografska območja. Zajema vsa področja (kopenska, morska, obalna in sladkovodna) in ekosisteme, ki se soočajo z različnimi ravnmi in viri motenj, vključno s prehodnimi območji.

Pri Biodiversi+ posebej spodbujajo interdisciplinarne, transdisciplinarne in/ali medsektorske raziskovalne in inovacijske projekte. 

Merila za ocenjevanje: Neodvisni strokovnjaki bodo predloge za raziskave ocenili na podlagi naslednjih meril:

  • ustreznost vsebine razpisa, novosti in potencialnih učinkov (faza pred-prijave projekta);
  • znanstvena odličnost, kakovost in učinkovitost izvajanja ter pričakovan družbeni vpliv, vključno z vplivom na politiko in pristopom k sodelovanju z zainteresiranimi stranmi oziroma vključevanju deležnikov.

Pri partnerstvu za biodiverziteto Biodiversa+ pričakujejo, da bodo raziskovalni projekti imeli holistični pristop. Obravnavati morajo izzive biotske raznovrstnosti in po potrebi vključiti različne discipline; naravoslovne, tehnične, družboslovne in humanistične vede.

Treba je jasno predstaviti mednarodno dodano vrednost prijavljenega projekta. Podroben seznam ocenjevalnih meril, ki jih bodo pri tem partnerstvu uporabili za ta razpis, bomo na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije objavili ob uradni objavi razpisa.

Glavni koraki razpisa: Uradno objavo razpisa načrtujemo za 10. september 2024.

Uporabili bomo dvostopenjski postopek prijave z rokom za oddajo predprijav v začetku novembra 2024. Organizirali bomo ocenjevanje predprijav, rok za predložitev polnih predlogov pa bo v začetku aprila 2025.

Prijave za 3-letne projekte bo treba oddati v elektronski obliki v angleškem jeziku. Navodila za prijavo, merila za upravičenost in ocenjevanje ter druge pomembne informacije bomo objavili z uradno objavo razpisa v začetku septembra 2024.

Oblikovanje transnacionalnih raziskovalnih konzorcijev: Da bi bili raziskovalni konzorciji upravičeni, morajo vključevati skupine iz najmanj treh držav, ki finančno sodelujejo v razpisu, od tega vsaj dve iz držav članic EU ali pridruženih držav EU. Upoštevati je treba, da vse države članice EU ali pridružene države ne bodo finančno sodelovale v tem razpisu. V tej fazi je 34 držav skupaj z Evropsko komisijo začasno rezerviralo skupni proračun v višini več kot 40 milijonov evrov.

Slovenski upravičenci so raziskovalne organizacije, posamezni raziskovalec lahko sodeluje v prijavi le enega projekta.

Financiranje slovenskih partnerjev v projektu: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo sodelovanje partnerjev iz Slovenije sofinanciralo predvidoma do višine 900.000 evrov. Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 300.000 evrov za celotno trajanje projekta.

Informativni spletni seminar

Rezervirajte datum: informativni spletni seminar za potencialne prijavitelje bo 24. septembra 2024.