Skoči do osrednje vsebine

HERA - Hummanities in the European research Area; Joint Research Programme European Public Space, Culture and Integration Public Space: Culture and Integration in Europe

Tematsko področje

Humanistika

Vsebina

MIZŠ je partner na evropskem projektu HERA (ERA-NET Cofund), ki se je pričel izvajati že leta 2005. Cilj HERA je izvedba skupnih mednarodnih razpisov za raziskovalce s področja humanistike. Program HERA je organiziral že štiri razpise:

  • Cultural Dynamics & Creativity and Innovation (2009-2013)
  • Cultural Encounters (2012-2016)
  • Uses of the Past (2015-2019)
  • Public Spaces: Culture and Integration in Europe (2017-2022)

Pri skupnem mednarodnem razpisu HERA so poleg slovenskih raziskovalk in raziskovalcev sodelovali še raziskovalci in raziskovalke iz Avstrije, Belgije, Danske, Češke, Estonije, Finske, Francije, Hrvaške, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Slovaške, Švedske, Španije, Švice in Velike Britanije.

Rezultati razpisa HERA 4: Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Na razpis je v prvi fazi razpisa prispelo 203 prijav projektov. 77 predlogov projektov je bilo povabljenih, da sudelujejo v drugi fazi razpisa HERA: 19 projektov je bilo predlaganih za financiranje. Od tega en projekt s slovenskim partnerjem.

  • Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe; slovenski partner: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za zgodovino medicine; nosilka slovenskega dela projekta je prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec.

Partnerji na projektu so:

  • Ulm University,Institute of the History, Philosophy and Ethics of Medicine, Nemčija (koordinator projekta)
  • Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za zgodovino medicine, Ljubljana, Slovenija
  • University of Rijeka, Department of Social Sciences and Medical Humanities, Rijeka, Hrvaška
  • University of Warsaw, Faculty of Philosophy and Sociology (Center for Bioethics and Biolaw), Varšava, Poljska

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani bo v obdobju 2019-2022 upravičena do 164.525,75 EUR. Od tega bo MIZŠ za financiranje raziskovalnega projekta prispevalo 150.011 EUR. Evropska komisija pa bo prispevala 14.514,75 EUR.