Skoči do osrednje vsebine

CHANSE - Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe - Sodelovanje humanistike in družboslovja v Evropi

Rezultati razpisa CHANSE

Na razpis je v prvi fazi razpisa prispelo 366 prijav projektov. 90 predlogov projektov je bilo povabljenih, da sudelujejo v drugi fazi razpisa CHANSE: 26 projektov je bilo predlaganih za financiranje. Od tega dva projekta, kjer sodelujeta tudi dve slovenski instituciji.

1. S področja antropologije in kulturoloških študije je to:

 • Digital Aestheticization of Fragile Environments (DigiFREN); koordinator in slovenski partner: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; nosilec projekta je dr. Blaž Bajič.

Partnerji na projektu so še:

 • Jagiellonian University, Institute of Ethnology anc Cultural Anthropology, Poljska
 • University of Eastern Finland, School of Humanities, Finnish Language and Cultural Research, Finska
 • Institute of ethnology and folklore research, Hrvaška
 • University of Stavanger, Department of Cultural Studies and Languages, Norveška

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani bo v obdobju 2022-2025 upravičena do finančnih sredstev v višini 279.648 EUR.

2. S področja zgodovine, arheologije in kulturnih študij je to:

 • Transforming data rE-use in ARCHaeology (TEtrARCHs), slovenski partner: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC-SAZU), nosilka slovenskega dela je dr. Edisa Lozić.

Partnerji na projektu so še:

 • Museum of London Archaeology (MOLA), Velika Britanija (koordinator)
 • Vilnius University, Faculty of Communication, Litva
 • Lund University, Archaeology and Ancient History, Švedska
 • University of Antwerp, Faculty of Design Sciences, Belgija
 • Ghent University, History department, Belgija

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bo v obdobju 2022-2025 upravičen do finančnih sredstev v višini 186.505 EUR.

Arhiv objav

Uradna spletna stran: http://www.chanse.org

Status razpisa: zaključen

Tematika: Humanistika / I. Cultural Transformations in the Digital Age

Vsebina: Obveščamo vas, da bo konzorcij CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) kmalu najavil transnacionalni razpis z naslovom "Transformations: social and cultural dynamics in the digital age" (slo. Transformacije: družbena in kulturna dinamika v digitalni dobi). Program sta sooblikovali mreži HERA in NORFACE, finančno pa ga bo podprlo kar 27 nacionalnih organizacij iz 24 držav. Kot koordinator CHANSE razpisa nastopa "Poljski nacionalni znanstveni center" (NCN)". Skupni proračun za razpis znaša 36 milijonov EUR in vključuje več kot 26 milijonov EUR nacionalnih dodelitev in 10 milijoni, ki jih bo prispevala Evropska komisija. Uradna objava razpisa bo objavljena sredi januarja 2021 na uradnih spletnih straneh projekta CHANSE.

Razpisne tematike

Mednarodni razpis CHANSE bo vsebinsko podprl nove, inovativne raziskave o delovanju, pomenu in posledicah inovacij in sprememb v digitalni dobi z vidika družbene in kulturne dinamike. Prijave bodo morale odsevati močno evropsko razsežnost (tj. raziskave sprememb, ki se dogajajo oziroma vplivajo na Evropo kot celoto ali na ravni evropske države, mesta, skupnosti). Namen razpisa je razumevanje družbenih in kulturnih sprememb, ki jih povzročajo digitalne inovacije ter proučiti vplive kulture in družbe na inovacije.

I. Cultural Transformations in the Digital Age (Kulturne transformacije v digitalni dobi);

 • Identity, values and worldviews (Identiteta, vrednote in svetovni nazori),
 • New stories, new aesthetics: Remaining Human (Nove zgodbe, nova estetika: ostati človek),
 • Humanities and technological transformations: past, present, future (Humanistika in tehnološke spremembe: preteklost, sedanjost, prihodnost).

II. Digitalisation and Social Transformation (Digitalizacija in družbena transformacija);

 • Digitalisation and social relations (Digitalizacija in družbeni odnosi),
 • Digitalised work and organisations  (Digitalizirano delo in organizacije),
 • Knowledge and learning in the digital age (Znanje in učenje v digitalni dobi).

Pomembno: MIZŠ bo financiral in nastopal kot kontaktna točka zgolj samo za prijavo tematik "I. Cultural Transformations in the Digital Age". Slednji tematski razpis je namenjen raziskovanju na področju humanističnih znanosti.

Za razpisno vsebino in financiranje pod točko "II. Digitalisation and Social Transofrmation" bo skrbel ARRS. Tematski razpis je namenjen raziskovanju na področju družboslovja. Vse prijavitelje, ki vas zanima ta vsebina prosimo, da kontaktirate nacionalno kontaktno osebo pri ARRS ana.jakopin@arrs.si.

Splošna pravila za sodelovanje

 • Države, ki lahko sodelujejo v razpisu: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Madžarska, Islandija, Latvija, Litva, Luksemburg, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo
 • Projektno skupino bodo morali sestavljatinajmanj 4 partnerji iz 4 različnih držav, ki sodelujejo pri razpisu;
 • Trajanje projekta: 24-36 mesecev;
 • Priporočena zgornja meja financiranja za en mednarodni projekt znaša 1,5 milijov EUR
 • Vrsta razpisa: 2 fazni
 • Okvirni časovni načrt razpisa CHANSE:
  • Uradna objava prve faze razpisa in zagon sistema za oddajo predlogov projektov: 9. marec 2021,
  • Rok za predloge projektov v 1. fazi: 7. maj 2021, 14h,
  • Rok za oddajo predlogov v 2. fazi (samo za povabljene): 7. december 2021, 14h,
  • Rezultati razpisa: maj/junij 2022
  • Predviden začetek financiranja izbranih projektov: september/oktober 2022