Skoči do osrednje vsebine

Foto: Pixabay

ERA-MIN je ERA-NET projekt, ki se financira v okviru Obzorja 2020. Cilj projekta ERA-MIN 2 je izvajanje vseevropskega usklajevanja raziskovalnih in inovacijskih programov o surovinah za okrepitev industrije, konkurenčnosti in krožno gospodarstvo.

Tematsko področje

Raziskave in inovacije na področju ne-energetskih in ne-kmetijskih surovin

Vsebina

V okviru EU programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, je ministrstvo vključeno v projekt ERA-MIN 2 – Research and innovation programme on raw materials to foster circular economy.

Gre za ERA-NET COFUND projekt, katerega cilj je povezati financerske organizacije, ki na nacionalnem oz. regionalnem nivoju financirajo raziskovalne in/ali inovacijske projekte iz področja ne-energetskih, ne-kmetijskih surovin in izvesti 3 skupne transnacionalne razpise. Projekt temelji na uspešnem predhodniku ERA-MIN, v katerem pa Slovenija ni sodelovala.

Koordinator projekta ERA-MIN2 je portugalska agencija FCT, - Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

V projektu trenutno sodeluje kar 21 partnerjev iz pretežno evropskih držav in regij (tretje države: Južnoafriška Republika, Čile Brazilija, Argentina).

Konzorcij je v letu 2017 izvedel prvi skupni COFUND razpis v kateremu smo sodelovali. Za slovenske udeležence je bil razpis uspešen, saj so bili kljub temu, da smo prvič sodelovali na razpisu iz tega področja, v financiranje izbrani 3 projekti s slovenskimi koordinatorji.

Razpis

Razpis ERA-MIN 2018 je odprt do 31.1.2019.

MIZŠ je za sodelovanje pri tem razpisu namenilo 420.000 EUR, rezultati pa bodo znani predvidoma maja 2019.