Skoči do osrednje vsebine

Globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost

Drugi steber ima za cilj okrepiti vpliv raziskav in inovacij pri razvoju, podpori in izvajanju politik Evropske unije, ter podpirati uporabo inovativnih rešitev v industriji in družbi za reševanje globalnih izzivov.

Raziskovalne in inovacijske dejavnost drugega stebra bo organizirana v šestih grozdih, ki bodo posamično in skupaj spodbujali interdisciplinarno, medsektorsko, čezmejno in mednarodno sodelovanje. Vsak grozd bo prispeval k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v Evropi in širše.

Razvojno raziskovalne aktivnosti bodo organizirane v šestih grozdih:

Grozd 1: Zdravje / Health

Grozd 2: Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba / Culture, Creativity and Inclusive Society

Grozd 3: Civilna varnost za družbo / Civil Security for Society

Grozd 4: Digitalno področje, industrija in vesolje / Digital Industry and Space

Grozd 5: Podnebje, energija in mobilnost / Climate, Energy and Mobility

Grozd 6: Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje / Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Poleg zgoraj omenjenih grozdov bo znotraj drugega stebra locirano še Skupno raziskovalno središče / Joint Research Centre (JRC). Skupno raziskovalno središče je znanstvena služba Evropske komisije, ki s svojimi raziskavami ter neodvisnimi znanstvenimi nasveti, ki temeljijo na dokazih, sodeluje pri oblikovanju politik EU.

Skupno raziskovalno središče / Joint research Centre (JRC)