Skoči do osrednje vsebine

Culture, Creativity and Inclusive Society

Opis programa

Cilj grozda 2 "Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba" je izpolniti prednostne naloge EU, da bi okrepili demokratično upravljanje in sodelovanje državljanov. Njegov namen je varovati in promovirati kulturno dediščino ​​in odgovarjati na kompleksna družbena, gospodarska, tehnološka in kulturna vprašanja.

Kaj se bo financiralo? Grozd 2 "Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba" podpira široko paleto raziskav na področju družboslovnih in humanističnih ved. Grozd 2 želi mobilizirati interdisciplinarno strokovno znanje na področju družboslovnih in humanističnih ved v Evropi, s ciljem razumeti preobrazbo sodobne družbe, gospodarstva, politike in kulture. Poleg tega pa pomagati pri so-oblikovanju političnih odloćitev, ki temeljijo na strokovnih in znanstvenih dokazih, s ciljem oblikovanja socialne, pravične, vključujoče, ekološko osveščene in digitalno varne evropske družbe.

Kdo se lahko prijavi na razpise? Na razpise se lahko prijavijo univerze, raziskovalne institucije, muzeji in kulturne ustanove, kot so galerije, knjižnice in arhivi, pa tudi kulturna in ustvarjalna industrija. Grozd 2 je pomemben tudi za vključevanje nevladnih organizacij.

Pogoj za sodelovanje na razpisih je seveda sodelovanje med državami in večina vrst projektov zahteva oblikovanje konzorcijev z več udeleženci. Pogosto bo potrebno zagotoviti sodelovanje končnih uporabnikov in predstavnikov zainteresiranih strani, s ciljem doseganja implementacije raziskovalnih rezultatov v praksi. Na splošno pa mora biti konzorcij sestavljen z najmanj treh partnerjev iz treh različnih držav članic EU ali pridruženih držav EU. Vendar bo konzorcij za pripravo predloga projekta praviloma pogosto večji.