Skoči do osrednje vsebine

Health

Opis programa

Delovni program za obdobje 2023-2024 grozda – Zdravje iz 2. stebra Obzorja Evropa se osredotoča na 2 ključni strateški usmeritvi za raziskave in inovacije, opredeljeni v Strateškem načrtu Obzorja Evropa 2021-2024, in sicer na ustvarjanje bolj odporne, vključujoče in demokratične evropske družbe ter na spodbujanje odprte strateške avtonomije preko usmerjanja razvoja ključnih digitalnih in spodbujevalnih tehnologij, sektorjev in vrednostnih verig.

Program je zastavljen tako, da primarno stremi k doprinosu na 4 vplivna področja Strateškega načrta: Dobro zdravje in visoko kakovostna dostopna zdravstvena oskrba; odporna EU pripravljena na morebitne grožnje; visoko kakovostne digitalne storitve za vse ter konkurenčno in varno podatkovno gospodarstvo.

Vsebinsko bo program pokrival 6 destinacij (mednje bodo uvrščena tudi evropska partnerstva):

  • Ohranjanje zdravja v hitro spreminjajoči se družbi
  • Življenje in delo v okolju, ki spodbuja zdravje
  • Spoprijemanje z boleznimi in zmanjševanja bremena bolezni
  • Zagotavljanje dostopa do inovativne, trajnostne in visoko kakovostne zdravstvene oskrbe
  • Sproščanje polnega potenciala novih orodij, tehnologij in digitalnih rešitev za zdravo družbo
  • Vzdrževanje inovativne, trajnostne in globalno konkurenčne z zdravjem povezane industrije

POMEMBNO: Institucije iz ZDA so kot konzorcijski partnerji ali pridruženi subjekti v projektnih predlogih grozda Zdravje OE izjemoma upravičene do sofinanciranja s strani EU.

Delovni program

Health