Skoči do osrednje vsebine

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Opis programa

Grozd 6 "Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje" bo krepil znanje, širil zmogljivosti in omogočal inovativne rešitve za pospešitev prehoda na trajnostno upravljanje naravnih virov. To bo vključevalo ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam in podnebno nevtralnost trajnostne primarne proizvodnje (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in ribogojstvo), vrednostne verige, prehranske sisteme in biotehnološke industrije, optimizacijo ekosistemskih storitev za blaženje podnebnih sprememb, zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje degradacije in onesnaževanja okolja.

Aktivnosti bodo koristile ljudem in družbi s spodbujanjem varne in zdrave hrane ter dobrega počutja ljudi, tudi z boljšim razumevanjem vedenja potrošnikov. Poleg tega bodo aktivnosti pomagale oživiti razvoj podeželskih in obalnih območij ter vzpostaviti modele upravljanja za prehod na trajnostni razvoj. V ta namen bodo ukrepi v okviru tega grozda vodili in podpirali prehod na konkurenčno, krožno in biogospodarstvo, podnebno nevtralno, odporno in okolju prijazno gospodarstvo, v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah in Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov.

Delovni program grozda 6 je razdeljen na 7 tematskih področij / destinacij, v okviru katerih bodo izvedeni javni razpisi s številnimi temami, v obliki CSA (Coordination and support actions), IA (Innovation actions) in RIA (Research and Innovation actions).

Destinacija 1 – Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve;
Destinacija 2 – Pravični, zdravi in okolju prijazni živilski sistemi od primarne proizvodnje do porabe;
Destinacija 3 – Krožno gospodarstvo in sektorji biogospodarstva;
Destinacija 4 – Čisto okolje in ničelno onesnaženje;
Destinacija 5 – Zemljišča, oceani in voda za podnebne ukrepe;
Destinacija 6 – Odporne, vključujoče, zdrave in zelene podeželske, obalne in mestne skupnosti;
Destinacija 7 – Inovativno upravljanje, opazovanje okolja in digitalne rešitve v podporo Zelenemu dogovoru.

Pomembne tematske informacije

v pripravi

Pomembne tematske spletne povezave

v pripravi