Skoči do osrednje vsebine

Climate, Energy and Mobility

Opis programa

Grozd Podnebje, energija in mobilnost je namenjen boju proti podnebnim spremembam, utemeljenem na boljšemu razumevanju njihovih vzrokov, razvoja, tveganj, posledic in priložnosti ter preoblikovanju sektorja energije in prometa na način, da bosta podnebno in okolijsko prijazna, učinkovita, konkurenčnejša, pametnejša, varnejša in bolj odporna. Usmerjene raziskave in inovacijska podpora v grozdu bodo zagotovile čistejše in bolj konkurenčne rešitve s področja energije, mobilnosti in digitalnih storitev.  Zagotavljanje bolj kvalitetnega življenja in milijone novih, zelenih in na prihodnost odpornih delovnih mest bo ključno za bolj konkurenčno evropsko gospodarstvo, ki bo v korist družbi in državljanom. 

Z zmanjševanjem negativnih posledic mobilnosti in proizvodnje energije bo grozd 5 prispeval k čistejšemu in bolj zdravemu okolju ter krepil kakovost zraka, ekosistemov in biotske raznovrstnosti.

Delovni program grozda 5 je razdeljen na 9 tematskih področij oziroma »destinacij«, v okviru katerih bodo izvedeni javni razpisi s številnimi temami, v obliki CSA (Coordination and support actions), IA (Innovation actions) in RIA (Research and Innovation actions). Vsako tematsko področje oziroma destinacija je še nadalje razdeljeno na tematske ukrepe.

  • Podnebne znanosti in odzivi
  • Oskrba z energijo
  • Energetski sistemi in omrežja
  • Energetska tranzicija stavb in industrijskih obratov
  • Skupnosti in mesta
  • Industrijska konkurenčnost in promet
  • Čista, varna in dostopna promet in mobilnost
  • Pametna mobilnost
  • Shranjevanje energije

Pomembne tematske spletne povezave