Skoči do osrednje vsebine

Climate-Neutral and Smart Cities

Opis misije

Mesta imajo osrednjo vlogo pri doseganju podnebne nevtralnosti do 2050, kar je cilj evropskega Zelenega dogovora. Obsegajo samo 4 % območja EU, vendar v njih živi 75 % državljanov. Poleg tega mesta porabijo 65 % svetovne energije in v ozračje izpustijo 70 % svetovnih emisij CO2.

Blažitev podnebnih sprememb je močno odvisno od ukrepanja mest. Zato moramo spodbujati mesta pri njihovemu prehodu v zeleno in digitalno prihodnost. Mesta EU lahko pomembno prispevajo k cilju Zelenega dogovora, da bomo do 2030 naše izpuste toplogrednih plinov zmanjšali za 55 % oziroma bodo svojim prebivalcem ponudila čistejši zrak, varnejšo mobilnost in manj prometnih zamaškov ter hrupa.

Misija bo vključevala lokalne, regionalne in nacionalne odločevalce, državljane, podjetja in investitorje za:

  • dosego 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030 in
  • zagotovitev, da bodo ta mesta delovala kot poskusna in inovacijska vozlišča za ostala evropska mesta, ki bodo ta cilj dosegla do 2050.

Kot je razvidno iz Izvedbenega načrta, bo misija Mest ubrala medsektorski in na povpraševanju temelječi pristop. S tem bo ustvarila sinergije med obstoječimi iniciativami in ustvarjala aktivnosti, ki temeljijo na dejanskih potrebah mest.

Delovni program

Missions

Pomembne tematske spletne povezave

Spletna stran Evropske komisije za misijo »Podnebno nevtralna in pametna mesta«
Platforma Misije (v prvi fazi Misije jo upravlja projekt NetZeroCities)

Najnovejšim informacijam lahko sledite na: