Skoči do osrednje vsebine

Prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s preobrazbo družbe

Adaptation to Climate Change Including Societal Transformation:

Opis misije

Osnovni namen misij v programu Obzorje Evropa je s sinergičnim delovanjem različnih skupin deležnikov nasloviti ključne družbene izzive. Misije predstavljajo najvišje politično-družbene zaveze k doseganju jasnih rezultatov na področnih izzivih. Skladno s tem nikoli ni bilo dvoma, da bo prilagajanje podnebnim spremembam opredeljeno kot eden takšnih ključnih izzivov. Prilagajanje podnebnim spremembam predstavlja celovit družbeni proces, zato misija vključuje tudi izziv družbene preobrazbe, saj se lahko zgolj na takšen način ustrezno prilagodimo trenutnemu in prihodnjemu podnebju in njegovim posledicam. V osrčje misije je zato postavljeno sodelovanje med državljani, znanostjo in politiko.

Misija se bo osredotočala na raziskovalne in inovacijske rešitve in demonstracije pripravljenosti na učinke podnebnih sprememb na življenja ljudi in zavarovanje imetja. Z vključevanjem novih skupnosti bo naslavljala in krepila vedenjske spremembe in družbeno preobrazbo, ki sta ključni za doseganje zastavljenega cilja. Skladno s tem bo izvajanje aktivnosti v okviru misije osredotočeno na lokalno in regionalno raven, zato se načrtuje, da bo, ob zaključku misije leta 2030, vsaj 200 evropskih skupnosti razvilo in sprejelo preobrazbene vizije, vsaj 100 skupnosti pa bo izvedlo razširjene in poglobljene demonstratorje izvedljivih rešitev, ki prispevajo k družbeni preobrazbi.

Delovni program

Missions