Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) poleg svojih rednih nacionalnih delovnih obveznosti in aktivnosti sodeluje tudi v številnih evropskih projektih, ki jih financira Evropska komisija. MVZI sodeluje pri naslednjih instrumentih oz. tipih evropskih projektov.

CSA

Instrument CSA (Coordination and Support Action) je instrument, ki omogoča financiranje projektov, ki so namenjeni usklajevanju in podpori prednostnim ukrepom, ki jih definira Evropska komisija skupaj z državami članicami. Projekti vključujejo spremljevalne ukrepe, kot so standardizacija, razširjanje, ozaveščanje in komuniciranje, mreženje, usklajevanje, podporne storitve, spodbujanje političnega dialoga med akterji in financiranje delavnic ter študij vzajemnega učenja, vključno s študijami načrtovanja nove raziskovalne infrastrukture. Vključujejo tudi dopolnilne dejavnosti strateškega načrtovanja, mreženja in usklajevanja med znanstveno raziskovalnimi programi v različnih državah. Več...

ERA-NET Cofund

Instrument ERA-NET Cofund (ERA-NET sofinanciranje raziskovalnih projektov) je bil vzpostavljen znotraj programa Obzoje 2020. Gre za vrsto programskega ukrepa sofinanciranja, namenjenega podpori javno-javnih partnerstev (P2P), vključno s skupnimi programskimi pobudami med državami članicami pri njihovi pripravi, vzpostavitvi mrežnih struktur, oblikovanju, izvajanju in usklajevanju skupne dejavnosti, pa tudi dopolnitev nadnacionalnih razpisov za zbiranje predlogov razisovalnih pojektov. Ukrep ERA-NET Cofund združuje nekdanji ERA-NET in ERA-NET Plus v en instrument z osrednjim in obveznim elementom, to je izvedba skupnega mednarodnega razpisa, ki ga financira Evropska komisija. Fokus omrežij ERA-NET se zato preusmerja s financiranja omrežij na financiranje skupnih razpisov za nadnacionalne raziskave in inovacije na izbranih območjih z visoko evropsko dodano vrednostjo in pomembnostjo za doseganje ciljev, ki so bili definirani skozi okvirni program Obzorje 2020. Cilj je povečati delež financiranja, ki ga države članice namenijo področju znanosti, raziskovanja in inovacij. Več...