Skoči do osrednje vsebine

Tretji steber »Inovativna Evropa« je usmerjen v spodbujanje razvoja najbolj drznih produktov za ustvarjanje novih trgov in v krepitev ekosistemov, ugodnih za inovacije.

Programi tretjega stebra so namenjeni zagotavljanju ustreznih pogojev za krepitev inovacijskih aktivnosti ter kreiranje prebojnih dosežkov z velikim potencialom za globalno komercializacijo. Z različnimi oblikami podpore visoko tveganih projektov se želi doseči predvsem učinkovit prehod od vrhunske znanosti k uspešnim tržnim produktom. Dobrim podjetjem z disruptivnimi inovacijami, prihodnjih nosilcev razvoja in napredka, se bo omogočilo hitro rast in osvajanje globalnih trgov in s tem ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest in drugih družbenih učinkov. S tem namenom je potrebno povečati tudi učinkovitost delovanja podpornih ekosistemov, ki vključujejo različne deležnike v okviru držav članic, kot tudi Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo.

Programi tretjega stebra obsegajo 3 sklope: