Skoči do osrednje vsebine

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Opis programa

Področje je namenjeno podpori delovanja in programov evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT). Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je bil s strani Evropske unije ustanovljen leta 2008. Sedež EIT je v Budimpešti. Poslanstvo EIT je krepitev inovacijskega potenciala EU s povezovanjem izobraževanja, znanosti in gospodarstva. Osnovni inštrument, s katerim EIT sledi zadanim ciljem je ustanavljanje t.i. skupnosti znanja in inovativnosti (Knowledge and Innovation Communities – KICs) na področjih globalnih družbenih izzivov. KICi so samostojne pravne osebe, ki povezujejo izobraževalne, raziskovalne in gospodarske subjekte preko regionalnih ko-lokacijskih centrov. Do sedaj so bili ustanovljeni KIC na področjih:

  • klimatskih sprememb (EIT Climate-KIC),
  • informacijskih in komunikacijskih tehnologij (EIT Digital),
  • trajnostnih energij (EIT InnoEnergy),
  • hrane (EIT Food),
  • zdravja (EIT Health),
  • mobilnosti (EIT Urban Mobility),
  • proizvodnih tehnologij (EIT Manufacturing),
  • surovin (EIT RawMaterials).

Delovni program

EIT Programming Document