Skoči do osrednje vsebine

European Innovation Council (EIC)

Opis programa

Programi Evropskega sveta za inovacije so namenjeni podpori najbolj prodornih (disruptivnih) inovacij oz. inovacijskih projektov, z namenom zagotovitve ustreznih oblik financiranja in podpornih storitev za učinkovito pretvorbo teh inovacij v tržne produkte. Usmerjen je v zelo tvegane projekte, ki na trgu zato ne morejo pridobiti drugih oblik financiranja, izkazujejo po velik potencial za uspeh na globalnem nivoju.

V okviru delovnega programa največji del predstavljajo naslednji sklopi oz. podprogrami:

a) EIC Iskalec (Pathfinder)

Namenjen financiranju zgodnjih stopenj razvoja (TRL 1-4) novih »prebojnih« tehnologij in rešitev, ki imajo potencial postavljanja novih standardov in oblikovanja novih trgov (market creating). Za oblikovanje projektne prijave mora biti vzpostavljen konzorcij najmanj treh partnerjev iz treh različnih držav, ki so lahko inštitucije znanja, ali pa gospodarski subjekti. Predvideno je sofinanciranje v višini 3 MIO EUR nepovratnih sredstev.

b) EIC prehod (Transition)

Zasnovan je kot vmesna stopnja med EIC Pathfinder in EIC Accelerator. Usmerjen je torej v projekte, ki so npr. v EIC Pathfinder pokazali velik potencial za transformacijo v uspešne tržne produkte. Podpora je namenjane stopnjam razvoja TRL 4-6, prijavijo pa se lahko posamezni prijavitelji ali manjši konzorciji (do 5 članov). Sofinanciranje je predvideno v obliki nepovratnih sredstev.

c) EIC Pospeševalec (Accelerator)

Usmerjen je v projekte na stopnji razvoja TRL 5-8. Predvidena je samostojna prijava s strani malih in srednje velikih podjetij (MSP) oz. izjemoma »small midcaps« (podjetja z do 500 zaposlenimi). Financiranje predvideva nepovratna sredstva v višini do 2,5 MIO EUR in pa lastniško investicijo (equity funding) do 15 MIO EUR s strani t.i. EIC sklada.

Razpisi v okviru delovnega programa EIC se bodo izvajali s pristopom brez definiranih tematik - »bottom up« (EIC Open), deloma pa bodo naslavljali tudi strateške izzive (EIC Challenges) in sicer na vseh stopnjah (Pathfinder, Transition, Accelerator).

Ostali deli delovnega programa EIC obsegajo še podporne storitve za prejemnike v EIC Pathfinder, Transition, Accelerator (mentoriranje, coaching… - EIC Community and Business Acceleration Services) in nagrade (EU Prize for Women Innovators, The European Capital of Innovation Awards (iCapital), The European Innovation Procurement Awards).