Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni koordinator Obzorja Evropa

Delegata strateškega programskega odbora Obzorje Evropa

Koordinatorka mreže nacionalnih kontaktnih točk Obzorje Evropa

Pravna in finančna vprašanja v Obzorju Evropa

STEBER 1 - ODLIČNA ZNANOST

Evropski raziskovalni svet (ERC)

Ukrepi "Marie Skłodowska-Curie"

Raziskovalne infrastrukture

STEBER 2 - GLOBALNI IZZIVI IN EVROPSKA INDUSTRIJSKA KONKURENČNOST

Grozd 1 - Zdravje

Grozd 2 - Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba

Grozd 3 - Civilna varnost za družbo

Grozd 4 - Digitalno področje, industrija in vesolje

Grozd 5 - Podnebje, energija in mobilnost

JRC - Joint Research Centre

STEBER 3 - INOVATIVNA EVROPA

Evropski inovacijski ekosistemi

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Evropski svet za inovacije (EIC)

ŠIRITEV UDELEŽBE IN KREPITEV EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA PROSTORA

Širitev udeležbe in razširjanje odličnosti

Reforma in izboljšanje evropskega sistema raziskav in inovacij

MISIJE

Nacionalni koordinator za misije

Nacionalni delegati v delovnih skupinah za posamezno misijo