Skoči do osrednje vsebine

Inovativnost in tehnološki razvoj

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Inovativnost in tehnološki razvoj v podjetjih sta izjemno pomembna za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za njihovo preživetje na dolgi rok.

Industrija v Sloveniji

Industrija v Sloveniji predstavlja pomemben del gospodarstva. Po zadnjih dostopnih podatkih Statističnega urada za leto 2018 je bilo v industriji v Sloveniji aktivnih 21.607 podjetij. Kar 91,2 odstotkov industrijskih podjetij, kar v številki pomeni 19.412 podjetij, je bilo registriranih v predelovalnih dejavnostih, v njih pa je bilo v 2018 zaposlenih malo manj kakor 186.000 oseb.

Strateške podlage na področju industrijske politike

Strateški dokument Vlade Republike Slovenije, Slovenska industrijska politika od leta 2014 do leta 2020 postavlja prioritete razvoja industrije in gospodarstva za obdobje 2014-2020. 

Pripravljamo tudi že Slovensko industrijsko strategijo 2021-2030, predvidoma bo sprejeta do konca leta 2020.

Inovacije in inovacijska kultura

Inovacije in inovacijska kultura so ključni dejavnik uspešnosti podjetij. Uspešna podjetja uvrščajo uvajanje inovacij med svoje najpomembnejše prednostne naloge. Glede na tempo sprememb, ki jih narekuje hiter tehnološki razvoj in družbeni izzivi, se bo vloga inovacij v prihodnosti le še krepila. Zato bodo inovacije, v povezavi z reševanjem družbenih izzivov, ostale v ospredju industrijske politike države tudi po letu 2020. Spremembe silijo podjetja k neprestani preobrazbi, uvajanju novosti in posodabljanju svojih poslovnih modelov.

Tudi tradicionalne industrije se digitalizirajo, postajajo pametne in stremijo k okoljskim izboljšavam. Podjetja morajo biti odprta za nove ideje in spremembe, spodbujati ustvarjalnost in inovativnost vseh zaposlenih ter tudi nagrajevati in realizirati dobre ideje. Vlaganja v raziskave, tehnološki razvoj in inovacije so zato ključni dejavniki za konkurenčnost gospodarstva.

Evropska vesoljska agencija

Evropska vesoljska agencija je svetovno priznana medvladna organizacija, ki je nastala v sedemdesetih letih z namenom povezati znanje in sredstva posameznih evropskih držav z namenom razvoja vesoljskih tehnologij. Slovenska podjetja in razvojno raziskovalne inštitucije imajo možnost sodelovanja pri projektih agencije na področju vesoljskih tehnologij. Med uspešnimi projekti podjetij iz Slovenije, ki so to priložnost že izkoristila, so tudi mali sateliti.  

Iskalnik