GOV.SI

Inovativnost in tehnološki razvoj

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Inovativnost in tehnološki razvoj v podjetjih sta izjemno pomembna za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za njihovo preživetje na dolgi rok. Namen digitalizacije je povezati posamezne poslovne procese v podjetju - od brezpapirnega poslovanja in avtomatizacije procesov do povezovanja sistemov in naprav.

Industrija v Sloveniji predstavlja pomemben del gospodarstva. Po zadnjih dostopnih podatkih Statističnega urada RS za leto 2018 je bilo v industriji v Sloveniji aktivnih 21.607 podjetij. Kar 91,2 % industrijskih podjetij (19.412 podjetij) je bilo registriranih v predelovalnih dejavnostih, v njih pa je bilo v 2018 zaposlenih malo manj kakor 186.000 oseb.

Delež industrije (predelovalne dejavnosti) v celotni bruto dodani vrednosti Slovenije je v letu 2018 predstavljal kar 23,7 %, kar nas uvršča na 3. mesto med državami članicami EU.

Inovacije in inovacijska kultura so ključni dejavnik uspešnosti podjetij. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij, ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za njihovo preživetje na dolgi rok. Vlaganja v raziskave in tehnološki razvoj so eden ključnih dejavnikov za konkurenčnost gospodarstva.