Skoči do osrednje vsebine

Inovativnost in tehnološki razvoj

Inovativnost in tehnološki razvoj v podjetjih sta izjemno pomembna za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za njihovo preživetje na dolgi rok. Slovenska podjetja in inštitucije, ki se ukvarjajo z inovativnimi materiali, tehnologijami, procesi ali informacijskimi rešitvami, lahko med drugim sodelujejo tudi pri projektih Evropske vesoljske agencije (ESA). Namen digitalizacije je povezati posamezne poslovne procese v podjetju, od brezpapirnega poslovanja in avtomatizacije procesov do povezovanja sistemov in naprav.

Industrija v Sloveniji

Industrija v Sloveniji predstavlja pomemben del gospodarstva, saj je Slovenija ena izmed najbolj industrializiranih držav Evropske unije. Industrija ustvari 24 % slovenskega BDP. Po zadnjih dostopnih podatkih Statističnega urada za leto 2020 je bilo v industriji (dejavnosti B, C, D in E glede na SKD 2008) v Sloveniji aktivnih 21.978 podjetij. Kar 92 odstotkov industrijskih podjetij (20.117 podjetij) je bilo registriranih v predelovalnih dejavnostih - C, v njih pa je bilo zaposlenih 214.694 oseb.

Inovacije in tehnološki razvoj

Inovacije so ključni dejavnik uspešnosti podjetij. Uspešna podjetja uvrščajo uvajanje inovacij med svoje najpomembnejše prednostne naloge. Glede na tempo sprememb, ki jih narekuje hiter tehnološki razvoj in družbeni izzivi, se bo vloga inovacij v prihodnosti le še krepila. Zato bodo inovacije, v povezavi z reševanjem družbenih izzivov, ostale v ospredju industrijske politike države tudi po letu 2020. Spremembe silijo podjetja k neprestani preobrazbi, uvajanju novosti in posodabljanju svojih poslovnih modelov.

Vlaganja v raziskave in tehnološki razvoj so eden ključnih dejavnikov za konkurenčnost gospodarstva. Eden glavnih virov za dostop podjetij do najnovejšega znanja in vključevanja v najnaprednejše mreže in konzorcije na področju tehnološkega razvoja predstavljajo mednarodni programi, v katerih lahko sodelujejo podjetja.

Digitalizacija v podjetništvu

Tudi tradicionalne industrije se digitalizirajo, postajajo pametne in stremijo k okoljskim izboljšavam. Podjetja morajo biti odprta za nove ideje in spremembe, spodbujati ustvarjalnost in inovativnost vseh zaposlenih ter tudi nagrajevati in realizirati dobre ideje. Vlaganja v raziskave, tehnološki razvoj in inovacije so zato ključni dejavniki za konkurenčnost gospodarstva.

Evropska vesoljska agencija

Evropska vesoljska agencija je svetovno priznana medvladna organizacija, ki je nastala v sedemdesetih letih z namenom povezati znanje in sredstva posameznih evropskih držav z namenom razvoja vesoljskih tehnologij. Slovenska podjetja in razvojno raziskovalne inštitucije imajo možnost sodelovanja pri projektih agencije na področju vesoljskih tehnologij. Med uspešnimi projekti podjetij iz Slovenije, ki so to priložnost že izkoristila, so tudi mali sateliti.  

Aktualni razpisi

Trenutno ni aktualnih objav. Celoten seznam je na voljo v zbirki javne objave.

Projekti in razpisi

  • Z razvojnimi spodbudami želimo dvigniti produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter omogočiti enakomeren razvoj slovenskih regij. Z javnimi razpisi in drugimi oblikami dodeljevanja finančnih spodbud naslavljamo področja turizma, investicij, raziskav in razvoja, digitalizacije, podpornega okolja za podjetništvo ter seveda področje soočanja z energetsko krizo.