Skoči do osrednje vsebine

Inovativnost in tehnološki razvoj

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Inovativnost in tehnološki razvoj v podjetjih sta izjemno pomembna za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za njihovo preživetje na dolgi rok.

Slovenska podjetja in inštitucije, ki se ukvarjajo z inovativnimi materiali, tehnologijami, procesi ali informacijskimi rešitvami, lahko med drugim sodelujejo tudi pri projektih Evropske vesoljske agencije (ESA). Namen digitalizacije je povezati posamezne poslovne procese v podjetju, od brezpapirnega poslovanja in avtomatizacije procesov do povezovanja sistemov in naprav.

Industrija v Sloveniji

Industrija v Sloveniji predstavlja pomemben del gospodarstva. Po zadnjih dostopnih podatkih Statističnega urada za leto 2018 je bilo v industriji v Sloveniji aktivnih 21.607 podjetij. Kar 91,2 odstotkov industrijskih podjetij, kar v ševilki pomeni 19.412 podjetij, je bilo registriranih v predelovalnih dejavnostih, v njih pa je bilo v 2018 zaposlenih malo manj kakor 186.000 oseb.

Inovacije in inovacijska kultura

Inovacije in inovacijska kultura so ključni dejavnik uspešnosti podjetij. Uspešna podjetja uvrščajo uvajanje inovacij med svoje najpomembnejše prednostne naloge. Glede na tempo sprememb, ki jih narekuje hiter tehnološki razvoj in družbeni izzivi, se bo vloga inovacij v prihodnosti le še krepila. Zato bodo inovacije, v povezavi z reševanjem družbenih izzivov, ostale v ospredju industrijske politike države tudi po letu 2020. Spremembe silijo podjetja k neprestani preobrazbi, uvajanju novosti in posodabljanju svojih poslovnih modelov.

Tudi tradicionalne industrije se digitalizirajo, postajajo pametne in stremijo k okoljskim izboljšavam. Podjetja morajo biti odprta za nove ideje in spremembe, spodbujati ustvarjalnost in inovativnost vseh zaposlenih ter tudi nagrajevati in realizirati dobre ideje. Vlaganja v raziskave, tehnološki razvoj in inovacije so zato ključni dejavniki za konkurenčnost gospodarstva.

Iskalnik