Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Znanih devet potrjenih projektov Eureka

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo rezultate Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka 2022. Za devet projektov se namenja 2.313.929,06 evrov.

 • Znanih 63 prejemnikov sredstev na razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

  Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavila prejemnike sredstev na javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. 63 prijaviteljev bo prejelo skupno 95.472.627,02 evrov za trajnostno naravnane investicije.

 • Slovenija začrtala sodelovanje z Organizacijo združenih narodov za industrijski razvoj

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je v imenu Vlade Republike Slovenije podpisal Načrt sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj.

 • Priložnost za financiranje inovacij evropskih malih in srednje velikih podjetij

  Mala in srednja podjetja (MSP) opozarjamo na priložnost za financiranje inovacij na področju lahkih materialov, kot so zlitine lahkih kovin, keramični kompoziti in kompoziti na osnovi polimerov. Odprt je tako prvi razpis v projektu za uporabo in proizvodnjo lahkih materialov pod imenom AMULET (angleško The Advanced Materials & Manufacturing United for LightwEighT).

 • Objavljen razpis za podporo pilotno-demonstracijskim projektom in podaljšanje roka za razpis za podporo ekonomsko-poslovni infrastrukturi

  Danes je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za sofinanciranje pilotno–demonstracijskih projektov v vrednosti 30 milijonov evrov. Upravičenci so konzorciji več podjetij, rok za prijavo pa je 18. julij 2022. Hkrati je bil podaljšan rok za javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, in sicer s prvotno določenega 29. aprila 2022 na 6. maj 2022.

 • Gospodarsko ministrstvo razpisalo dobrih 55 milijonov evrov nepovratnih sredstev

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes objavilo štiri javne razpise v skupni vrednosti nekaj več kot 55 milijonov evrov - dva od njih v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Glavnina sredstev je namenjenih za spodbujanje začetnih investicij, in sicer iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Za večje investicije z namenom povečanja produktivnosti na obmejnih problemskih območjih je namenjenih 30 milijonov evrov, za spodbujanje začetnih investicij na manj razvitih območjih pa 20 milijonov evrov. Nadaljnje tri milijone evrov so namenjene projektom raziskovalne-razvojne narave ter dobra dva milijona evrov mladim inovativnim podjetjem s potencialom rasti.

 • Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo digitalne transformacije gospodarstva

  Danes sprejeta Strategija digitalne transformacije gospodarstva je del reformnih ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru komponente Digitalne transformacije podjetij. Strategija je obenem pomemben mejnik za dosego ciljev iz omenjenega Načrta za okrevanje in odpornost.

 • Na voljo je novih 94,9 milijona evrov posojil SID banke

  Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje za mala in srednje velika podjetja, za posojila za energetsko prenovo javnih stavb ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja.

 • Slovenija je država z nezadostno izkoriščenim potencialom biogospodarstva

  V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« je bil izveden projekt Premostitev vrzeli v biogospodarstvu (Bridge2Bio), ki je potekal od 1. novembra 2018 do 31. oktobra 2021. Sedaj so na voljo ključne ugotovitve in priporočila, ki so jih raziskovalci strnili v zaključnem poročilu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sta za izvajanje projekta namenila 180.000 evrov.