Skoči do osrednje vsebine

Slovenija si želi dobrih tujih neposrednih investicij in skupnih zgodb o uspehu

Minister Matjaž Han je zjutraj uvodoma nagovoril udeležence Lendavskega razvojnega foruma, na katerem je bila predstavljena velika tehnološka naložba farmacevtskega podjetja Lek d.d. (član skupine Sandoz) v Lendavi.

Minister Matjaž Han med nagovorom
1 / 3

Naložba vredna 400 milijonov evrov obeta razvoj kraja in odpira možnosti za sodelovanje med naložbenikom in lokalnim prebivalstvom ter drugimi deležniki, ki je po mnenju ministra Hana ključne za doseganje višje produktivnosti, dodane vrednosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Minister Matjaž Han je uvodoma izpostavil, da je napovedana investicija farmacevtskega podjetja izjemnega pomena tako za podjetje kot tudi za Pomursko regijo in slovensko gospodarstvo: »Ta investicija je še posebej priložnost za zadržanje mladih in visoko izobraženih kadrov v regiji ter za privabljanje delavcev nazaj iz tujine.« Pri tem je minister pozdravil namero investitorja k iskanju talentov najprej v širšem lokalnem okolju in pozval k okrepljenemu sodelovanju s slovenskimi univerzami in inštituti.

Minister je izpostavil tudi vlogo Sandozovega visokotehnološkega centra za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v zadovoljitvi naraščajočega povpraševanja po teh zdravilih in izrazil zadovoljstvo, da center lahko prispeva k uresničevanju evropske strategije za zdravila. To je označil kot priložnost za višjo produktivnost in dodano vrednost ter konkurenčnost slovenskega gospodarstva, pri tem pa minister poziva k sodelovanju: »Vsak od nas ima svojo vlogo v tem razvojnem procesu. Prav vsak jo mora odgovorno izpeljati in sodelovati moramo z roko v roki.«

Minister je opozoril na pomen sodelovanja investitorja z lokalno skupnostjo, regijo in znanstveno raziskovalnimi institucijami, kar lahko ključno pripomore k čim boljši vključitvi investicije v to okolje. »Ob prihodu investitorja v neko okolje je dialog nujen tudi za širše okolje z vidika, kako lahko podjetje prispeva k razvoju te regije, boljšemu delu in življenju tukajšnjih prebivalcev,« je naglasil minister ter dejal, da država vsakemu investitorju brez razlik nudi strokovno podporo in pomoč pri izvedbi investicije. »Naj bo napovedana investicija v Pomurju skupna zgodba o uspehu za podjetje, zaposlene in njihove družine ter nenazadnje za slovensko gospodarstvo,« je pozval Han.

Robert Ljoljo, predsednik uprave Lek d.d. in predsednik uprave Sandoz Slovenija je na razvojnem forumu izrazil zadovoljstvo nad priložnostmi za medsektorsko in širše povezovanje, ki se z investicijo odpira. »Investicija že sedaj krepi sodelovanje gospodarstva, znanosti, izobraževalnih ustanov, skladna je s strateškimi usmeritvami v delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in nizkimi vplivi na okolje. Prepričan sem, da bo prispevala k razvoju širšega okolja, povečala prepoznavnost Lendave in celotne regije  ter njuno privlačnost za najboljše kadre in razvoj talentov, spodbudila nova znanja za prihodnost,« je izpostavil Ljoljo. Povedal je, da večjezično in kulturno odprto Lendavo ter širšo regijo v Leku vidijo predvsem kot stičišče štirih držav v Evropski uniji, ob ključnih prometnih povezavah ter v bližini univerzitetnih središč.

Na razvojnem forumu je bilo tudi sicer zaznati optimizem. Župan Občine Lendava Janez Magyar je denimo napovedal gradnje novih stanovanj, širitev vrtca in šole, direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah pa je spomnil, da je bilo 15 let nazaj v Pomurju 20.000 brezposlenih, danes pa je tudi zaradi Pomurskega zakona že 10.000 delovnih mest z dodano vrednostjo nad slovenskim povprečjem. Grah v investiciji vidi veliko priložnost za domačo obrt in pravi, da vseh potreb po delovni sili ne bo mogoče rešiti z domačim kadrovskim bazenom. Predsednika uprave Lek d.d. pa je napovedal, da bo podjetje pritegnilo nazaj domače delavce, ki so danes zaposleni v tujini ter delavce iz sosednjih držav.

Slovenija si tudi sicer prizadeva pridobiti dobre tuje neposredne investicije, ki imajo visoko razvojno in dodano vrednost ter so trajnostno usmerjene. Tudi s tujimi neposrednimi investicijami si želi približati ciljni dodani vrednoti na zaposlenega v letu 2030, to je 66.000 evrov. »Odločitev uglednega podjetja za investicijo v Slovenijo je sporočilo potencialnim investitorjem, da je Slovenija privlačna država z razvojno naravnanim in stabilnim poslovnim okoljem – tako za domače kot tuje investitorje,« je prepričan Han.