Skoči do osrednje vsebine

Znanih devet potrjenih projektov Eureka

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo rezultate Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka 2022. Za devet projektov se namenja 2.313.929,06 evrov.

Devet prijaviteljev bo lahko prejelo sofinanciranje v skupni višini 2.313.929,06 evra. Od tega pet projektov še ni prejelo odobritve s strani Visokih predstavnikov Eureka, se pa ta predvideva na zasedanju, ki bo potekalo konec novembra.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si z razpisom prizadeva, da slovenska podjetja spodbuja k sodelovanju in vključevanju v mednarodne projekte Eureka. Poleg tega domačim podjetjem omogoča, da lahko ostajajo v koraku z evropskimi razvojno-raziskovalnimi trendi ter podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.

Razpis slovenskim podjetjem omogoča polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa Eureka in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa Eureka. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Podjetjem se preko razpisa dodeljuje nepovratna sredstva za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, morajo pa biti uvrščeni vsaj v eno od prednostih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije.

Za sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, morajo biti projekti potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani Odbora visokih predstavnikov programa Eureka ali v okviru strateške iniciative grozd. Na spletni strani programa je na voljo več informacij o oblikah projektov Eureka (v angleščini).  

V mednarodni iniciativi Eureka poleg 41 polnopravnih članic (27 držav Evropske unije, Severna Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina in Velika Britanija), sodelujejo tudi Albanija ter Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami, Južna Koreja kot partnerska država ter Argentina, Kanada, Južna Afrika, Čile in Singapur kot pridružene članice.

Prejemniki sredstev z odobrenimi projekti in višino sofinanciranja