Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka 2022

Rok za prijavo je potekel.

Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno - razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.

Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 8 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov.
Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa.

Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 3.000.000,00 EUR.
Maksimalna višina sofinanciranja: do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja (12 mesecev izvajanja projekta).
Maksimalno trajanje projekta: do 36 mesecev.

Rok za oddajo vlog je 11. 4. 2022.

Seznam upravičencev, ki so prejeli sredstva na razpisu

Kontakt

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na elektronskem naslovu eureka-eurostars.mgrt@gov.si.

Urad RS za intelektualno lastnino v okviru svoje Info točke nudi brezplačne informacije glede pridobitve pravic industrijske lastnine (znamka, model, patent) ter glede avtorske in sorodnih pravic. Pokličete lahko na telefonsko številko 01 620 31 01 ali pišete na elektronski naslov sipo@uil-sipo.si.
 
Več informacij o pridobivanju pravil industrijske lastnine in pripravi pogodb med partnerji je na spodnjih povezavah:

- Posnetki webinarjev, organiziranih s strani European IP Helpdesk, iz preteklosti (v rubriki IP in EU funded projects), so na voljo na: Europe - E-Learning (europa.eu). Med njimi je tudi webinar na temo konzorcijskih pogodb.
 
- European IP Helpdesk Bulletin No. 4 / October 2021
 
- Your Guide to IP in Horizon 2020
 
- Your Guide to IP and Contracts

 - Vzorci pogodb in sporazumov

Informativni dan Eureka 2022:

Informativni dan za Javni razpis Eureka 2022 bo potekal preko spletne aplikacije Zoom, v petek 25. marca 2022, ob 11. uri. 

Predhodna prijava na informativni dan ni potrebna.


Več informacij o programu Eureka je dostopnih na spletni strani Eureka

Povezava do Zoom sestanka 

Meeting ID: 962 8825 5116
Passcode: 497832

V primeru, da želite predlagati ali izpostaviti katero od tematik pa nam lahko predhodno to sporočite na eureka-eurostars.mgrt@gov.si.