Skoči do osrednje vsebine

Slovenija zavezana doseganju vključujočega in trajnostnega industrijskega razvoja

Minister Matjaž Han se je v Ljubljani sestal z generalnim direktorjem Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj (angleško United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) dr. Gerdom Muellerjem, s katerim je podpisal Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in UNIDO glede posebnih prispevkov v Sklad za industrijski razvoj, ki predvideva poglobitev sodelovanja naše države in s tem slovenska podjetja podpira pri prodoru na tuje trge.

Slovenija z UNIDO sodeluje že dobrih 30 let, sporazum sodelovanja pa je bil po 18-ih letih od zadnjega podpisa potreben prenove in nadgradnje. Slovenija je namreč po letu 2011 začela vzpostavljati poseben model, po katerem v projekte poleg sredstev vključuje tudi slovenska podjetja, torej slovensko znanje in tako posredno omogoča mednarodno povezovanje podjetij. »Slovenija je velika zgodba o uspehu industrijskega razvoja in je vzor uspešne gospodarske preobrazbe,« je ob podpisu izpostavil generalni direktor UNIDO Gerd Mueller. Slovensko znanje in izkušnje ter tehnološke zmogljivosti se tudi zaradi sodelovanja v UNIDO uporabljajo po vsem svetu v državah v razvoju. Slovenijo pri UNIDO tako vidijo kot ključno partnerico z velikim potencialom za vedno večjo vlogo v mednarodnem razvojnem sodelovanju. Mueller je izrazil hvaležnost Sloveniji za »močno zavezanost sodelovanju pri industrijskem razvoju v duhu solidarnosti in ustvarjanju scenarijev, ki koristijo vsem«.

Da slovenska podpora izvajanju skupnih projektov tehničnega sodelovanja skozi skoraj dve desetletji res kaže na našo trdno zavezanost doseganju vključujočega in trajnostnega industrijskega razvoja, pritrjuje tudi minister Matjaž Han. Ta obenem izpostavlja: »Poleg prizadevanja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja Organizacije Združenih narodov na področju industrij, inovacij in infrastrukture si želimo prispevati tudi k drugim ciljem trajnostnega razvoja.« Slovenija z izvajanjem projektov razvojnega sodelovanja namreč naslavlja tudi globalne izzive, kot je podnebna kriza, energetska kriza, ohranjanje okolja in biološke raznolikosti flore in favne.

Republika Slovenija je od leta 2005 pa vse do konca lanskega leta za UNIDO projekte namenila že več kot 7,3 milijona evrov razvojne pomoči. Naše geografske prednostne regije so skladno z Resolucijo RS o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Zahodni Balkan, države evropskega sosedstva in podsaharska Afrika. »Slovenija je trenutno med največjimi donatoricami na prebivalca v UNIDO. Ponosni smo, da smo vzorna država v regiji,« je povedal minister Han in pojasnil, da trenutno Slovenija sodeluje na sedmih projektih v okviru UNIDO. »V pripravi imamo tudi nekaj novih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, med vidnejšimi ali najbolj zahtevnimi so denimo projekt avtomobilskega grozda na Zahodnem Balkanu, projekt upravljanja s pitno vodo v Gani ter upravljanje z odpadnimi vodami v Albanija,« pravi minister Han, ki opozarja, da projekti še niso potrjeni in zanje še ni zagotovljenih sredstev v proračunu. Minister tudi pojasnjuje, da je za Slovenijo pri skupnih projektih tehničnega sodelovanja ključna možnost prenosa slovenskega znanja in tehnologij, kjer lahko Slovenija doprinese k svetovni skupnosti in državam, ki to pomoč potrebujejo in za katero izrazijo jasen interes. »Zaradi dolgoletne tradicije čebelarstva v Sloveniji ima lahko Slovenija eno od vodilnih vlog tudi pri ustanovitvi vozlišča za prenos znanj s področja čebelarstva na centralno azijske države,« minister Han opisuje še en potencialni projekt v okviru UNIDO.

Generalni direktor UNIDO Gerd Mueller je v Sloveniji sicer na obisku že od včeraj, ko si je med drugim ogledal predstavitve slovenskih podjetij v Tehnološkem parku. Predstavljena podjetja so zaradi svojega znanja in digitalnih rešitev izkazala velik interes ter potencial za sodelovanje v prihodnjih projektih UNIDO.