Skoči do osrednje vsebine

Industrija v Sloveniji predstavlja pomemben del gospodarstva, saj je Slovenija ena izmed najbolj industrializiranih držav Evropske unije. Industrija ustvari 24 % slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP).

Razvrščanje industrijskih podjetij

Med industrijska podjetja uvrščamo podjetja v naslednjih dejavnostih: predelovalne dejavnosti (C), dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki (E) ter dejavnost rudarstvo (B).

Industrija v Sloveniji

Po zadnjih dostopnih podatkih Statističnega urada za leto 2020 je bilo v industriji v Sloveniji aktivnih 21.978 podjetij. Kar 92 odstotkov industrijskih podjetij (20.117 podjetij) je bilo registriranih v predelovalnih dejavnostih, v njih pa je bilo zaposlenih 214.694 oseb.

Slovenska industrija je v letu 2020 ustvarila 30,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar predstavlja 26,7 % glede na celotno gospodarstvo. 

Po podatkih Statističnega urada so predelovalna podjetja s prodajo na tujih trgih v zadnjem četrtletju 2021 ustvarila skoraj 75 % čistih prihodkov od prodaje.

Slovenska industrijska strategija 2021–2030

Strateški dokument Vlade Republike Slovenije, Slovenska industrijska strategija od leta 2021 do leta 2030, postavlja vizijo in cilje razvoja industrije in gospodarstva za obdobje do 2030.

Vizija strategije je: Slovenska industrija je zelena, ustvarjalna in pametna. Glavni cilj za leto 2030: dvig produktivnosti dela, merjeno z dodano vrednostjo na zaposlenega, na 66.000 evrov.

Slovenska industrijska strategija bo z uravnoteženim spodbujanjem vseh treh komponent trajnostnega razvoja (družba, okolje, gospodarstvo) zagotavljala konkurenčnost gospodarstva in ustvarila pogoje za prestrukturiranje industrije v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna mesta ter prehod v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo.

Strategija opredeljuje področja spodbud države in oceno vrednosti teh spodbud za celotno obdobje, ki so usmerjene v povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, v krepitev podjetništva in inovacijske sposobnosti gospodarstva, v učinkovit odgovor na družbene izzive ter aktivnosti za zeleni, ustvarjalni in digitalni razvoj slovenske industrije.

Strategijo izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport z različnimi ukrepi:

Slovenska industrijska strategija