Skoči do osrednje vsebine

Industrija v Sloveniji predstavlja pomemben del gospodarstva, saj je Slovenija ena izmed najbolj industrializiranih držav Evropske unije. Industrija ustvari 24 % slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP).

Razvrščanje industrijskih podjetij

Med industrijska podjetja uvrščamo podjetja v naslednjih dejavnostih: predelovalne dejavnosti (C), dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki (E) ter dejavnost rudarstvo (B).

Industrija v Sloveniji

Po zadnjih dostopnih podatkih Statističnega urada za leto 2020 je bilo v industriji v Sloveniji aktivnih 21.978 podjetij. Kar 92 odstotkov industrijskih podjetij (20.117 podjetij) je bilo registriranih v predelovalnih dejavnostih, v njih pa je bilo zaposlenih 214.694 oseb.

Slovenska industrija je v letu 2020 ustvarila 30,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar predstavlja 26,7 % glede na celotno gospodarstvo. 

Po podatkih Statističnega urada so predelovalna podjetja s prodajo na tujih trgih v zadnjem četrtletju 2021 ustvarila skoraj 75 % čistih prihodkov od prodaje.

Slovenska industrijska strategija 2021 - 2030

Strateški dokument Vlade Republike Slovenije, Slovenska industrijska strategija od leta 2021 do leta 2030, postavlja vizijo in cilje razvoja industrije in gospodarstva za obdobje do 2030.

Vizija strategije je: Slovenska industrija je zelena, ustvarjalna in pametna. Glavni cilj za leto 2030: dvig produktivnosti dela, merjeno z dodano vrednostjo na zaposlenega, na 66 tisoč evrov.

Slovenska industrijska strategija bo z uravnoteženim spodbujanjem vseh treh komponent trajnostnega razvoja (družba, okolje, gospodarstvo) zagotavljala konkurenčnost gospodarstva in ustvarila pogoje za prestrukturiranje industrije v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna mesta ter prehod v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo.

Strategija opredeljuje področja spodbud države in oceno vrednosti teh spodbud za celotno obdobje, ki so usmerjene v povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, v krepitev podjetništva in inovacijske sposobnosti gospodarstva, v učinkovit odgovor na družbene izzive ter aktivnosti za zeleni, ustvarjalni in digitalni razvoj slovenske industrije.

Strategijo izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport z različnimi ukrepi:

Slovenska industrijska strategija