Skoči do osrednje vsebine

Industrija v Sloveniji predstavlja pomemben del gospodarstva. Industrija je generator inovacij, rasti in zaposlovanja in prispeva več kakor 20 odstotkov k skupni dodani vrednosti Slovenije. 

Med industrijska podjetja uvrščamo podjetja v naslednjih dejavnostih: predelovalne dejavnosti, dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter dejavnost rudarstvo.

Industrija v Sloveniji

Po zadnjih dostopnih podatkih Statističnega urada za leto 2018 je bilo v industriji v Sloveniji aktivnih 21.607 podjetij. Kar 91,2 odstotkov industrijskih podjetij (19.412 podjetij) je bilo registriranih v predelovalnih dejavnostih, v njih pa je bilo zaposlenih malo manj kakor 186.000 oseb.

Industrija ustvari skoraj tretjino prihodkov od prodaje (30, 2 milijard evrov) in okoli dve tretini celotnega izvoza (21,6 milijard evrov od skupno 30,9 milijard evrov v letu 2018).

Skupno dosega preko 8 milijard evrov dodane vrednosti. V zadnjih letih je slovenska industrija konstantno povečevala dodano vrednost, izvoz in zaposlenost.

Trenutna povprečna dodana vrednost na zaposlenega v industriji znaša 45.000 evrov. Delež industrije v celotni bruto dodani vrednosti Slovenije je v letu 2018 predstavljal kar 23,7 odstotkov. To nas uvršča na 3. mesto med državami članicami EU. 

Slovenija je na tretjem mestu v EU glede na delež industrije v gospodarstvu

Povprečje za EU in vrstni red držav članic EU glede na delež dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti v celotnem gospodarstvu, Slovenija je na tretjem mestu

Povprečje za EU in vrstni red držav članic EU glede na delež dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti v celotnem gospodarstvu, Slovenija je na tretjem mestu | Avtor Slovenska industrija se predstavi, GZS, junij 2019, Statistični urad RS, Kapos, podatki Ajpes, Eurostat

Ključni podatki o slovenski industriji, predelovalne dejavnosti

Primerjava nekaterih pomembnejših statističnih podatkov za predelovalne dejavnosti med leti 2009 in 2019 ter prikaz spremembe.

Kazalnik 2009 2018 Sprememba
Prihodki od prodaje (milijard evrov) 19,4 30,2 55,70%
Izvoz (milijard evrov) 12,1 21,6 78,90%
Dodana vrednost (milijard evrov) 5,4 8,3 53,00%
EBITDA (milijard evrov) 2 3,2 59,80%
Dodana vrednost na zaposlenega (evri) 31 523 44 809 42,10%
Zaposleni (po del. urah) 172 775 185 968 7,60%
Povp. bruto plača 1 240 1 706 37,60%

Struktura industrije v Sloveniji

Število podjetij v predelovalnih dejavnostih, po vrstah dejavnosti v 2017

Število podjetij v predelovalnih dejavnostih, po vrstah dejavnosti v 2017 | Avtor Statistični urad

Slovenska industrijska strategija 2021 - 2030

Strateški dokument Vlade Republike Slovenije, Slovenska industrijska strategija od leta 2021 do leta 2030, postavlja vizijo in cilje razvoja industrije in gospodarstva za obdobje do 2030.

Vizija strategije je: Slovenska industrija je zelena, ustvarjalna in pametna. Glavni cilj za leto 2030: dvig produktivnosti dela, merjeno z dodano vrednostjo na zaposlenega, na 66 tisoč EUR.

Slovenska industrijska strategija bo z uravnoteženim spodbujanjem vseh treh komponent trajnostnega razvoja (družba, okolje, gospodarstvo) zagotavljala konkurenčnost gospodarstva in ustvarila pogoje za prestrukturiranje industrije v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna mesta ter prehod v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo.

Strategija opredeljuje področja spodbud države in oceno vrednosti teh spodbud za celotno obdobje, ki so usmerjene v povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, v krepitev podjetništva in inovacijske sposobnosti gospodarstva, v učinkovit odgovor na družbene izzive ter aktivnosti za zeleni, ustvarjalni in digitalni razvoj slovenske industrije.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo strategijo izvaja z različnimi ukrepi: