Skoči do osrednje vsebine

Digitalizacija podjetništva predstavlja velik potencial rasti, saj se ocenjuje, da lahko digitalno proaktivna podjetja poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo.

Intenzivna in inovativna raba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) pomeni velik potencial za zmanjšanje stroškov poslovanja, povečanje učinkovitosti dela, krepitev inovacijskih sposobnosti, izboljšanje angažiranja potrošnikov in širitve na nove trge. Za tovrstna podjetja so značilni velik potencial rasti, majhni začetni vložki v opremo in hiter dostop do globalnih trgov.

Slovenija se je po indeksu digitalnega gospodarstva v letu 2018 uvrstila na 15. mesto v EU, za dve mesti više kot leto prej, pri čemer smo pri vključevanju digitalne tehnologije v podjetja nad povprečjem EU. Rezultat želimo v prihodnje še izboljšati.

Program digitalizacije in digitalne transformacije

Program digitalizacije in digitalne transformacije smo pripravili z namenom zagotavljanja podpornega okolja za digitalizacijo in inoviranje, povečanje internacionalizacije zaradi večje uporabe IKT tehnologij, krepitve digitalnih kompetenc zaposlenih in vodstvenega kadra in uvedbe digitalne  transformacije v podjetjih.

Program zajema med seboj komplementarne ukrepe, za katere je do leta 2023 zagotovljenih 32,85 mio EUR.

Digitalno inovacijsko stičišče

Digitalno inovacijsko stičišče (DIH) deluje kot »one stop shop« na področju digitalizacije in povezuje Univerzo v Ljubljani, kot tudi Univerzo v Mariboru, GZS, TP Ljubljana, SRIP Tovarne prihodnosti, SRIP IKT horizontalna mreža, mrežo FABLABov, TECOS Celje in Lesarski grozd ter IIBA. Njegove aktivnosti so usmerjene v vzpostavitev digitalnega ekosistema, tako da pregleduje ponudbo in povpraševanje na trgu, sodeluje pri pripravi kataloga digitalnih kompetenc, pripravlja kataloge mentorjev, svetovalcev in usposabljanj. Prav tako skrbi za promocijo digitalizacije in povezovanje deležnikov v Sloveniji in tudi mednarodno. Omogoča tudi  svetovanje in mentoriranje podjetij.

Javni razpisi s področja digitalizacije

Za podjetja so na voljo tudi neposredne spodbude: 

Vavčerji s področja digitalizacije

V luči pomena digitalizacije in digitalne preobrazbe za mikro, mala in srednje velika podjetja  je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavil javne pozive za vavčerje za pripravo digitalne strategije, digitalnega marketinga in digitalnih kompetenc.

Pri tem pomembno vlogo igra tudi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenija), ki vodi katalog zunanjih strokovnjakov. Ta namreč predstavlja bazen izvajalcev, med katerimi lahko za pomoč pri njihovi digitalni preobrazbi izbirajo upravičeni prijavitelji na javne pozive za digitalne vavčerje.

Z javnimi pozivi imajo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji možnost hitreje poskrbeti za dvig digitalnih kompetenc, izdelavo digitalne strategije in digitalni marketing. Namen je krepitev razvoja podjetij in inovacij za večjo konkurenčnost gospodarstva in prilagodljivosti podjetij tržnim razmeram. To je še posebej pomembno v luči vedno hitrejše digitalizacije in zagotavljanja konkurenčnosti.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnih pozivov na področju digitalizacije za obdobje od 2019 do 2023, znaša 8,5 milijona evrov oziroma približno 2 milijona evrov na letni ravni. Obdobje upravičenosti stroškov bo trajalo do 30. septembra 2023.

Pomoč podjetjem

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT).

Vsem upravičencem za prijavo na javne pozive na področju digitalizacije so na voljo številni strokovnjaki in programi usposabljanja, ki jim bodo pomagali na poti do uspešne digitalne preobrazbe. Navedeni so v dveh katalogih usposabljanj oziroma svetovanj, ki ju vodi zavod DIH Slovenija in sta objavljena na spletni strani DIH Slovenija. Trenutno je vpisanih več kot 230 preverjenih ponudnikov usposabljanj in zunanjih strokovnjakov, katalog pa z novimi vpisi dopolnjujejo vsak mesec. Poleg tega je DIH Slovenija pristojen za podajanje predhodnega pozitivnega mnenja za projekt, ki ga mora pridobiti prijavitelj, in sicer na področju digitalnega marketinga ter za pridobitev vavčerja za digitalno strategijo.