Skoči do osrednje vsebine

Rezultati ciljnih raziskovalnih programov (CRP) in druga strokovna gradiva na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti

Analize, študije in druga strokovna gradiva, ki so rezultat financiranja raziskovalnih projektov v okviru javnih razpisov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Javne agencije raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS).

Namenjene so podpori vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Dokumenti v nadaljevanju so rezultati projektov, ki so bili izvedeni za področje raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Poročila in priloge