GOV.SI

Teme in projekti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

 • Varstvo potrošnikov in konkurence

  Varstvo pravic potrošnikov, inšpekcijsko varstvo, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Evropski potrošniški center, Javna Agencija RS za varstvo konkurence, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, karteli, koncentracije

 • Podjetništvo

  Mala in srednje velika podjetja, podjetja in družbe v težavah, zadružništvo in socialno podjetništvo, gospodarsko pravo

 • Mednarodno gospodarsko sodelovanje

  Izvozne aktivnosti, tuje neposredne investicije, trgovinska politika, gospodarska diplomacija, omejevalni ukrepi

 • Turizem

  Zeleno, aktivno, zdravo, promocija Slovenije, Slovenska turistična organizacija, ponudniki turističnih storitev

 • Meroslovje

  Mednarodni sistem merskih enot SI, zagotavljanje sledljivosti meritev, zakonska merila, meroslovni nadzor, plemenite kovine

 • Intelektualna lastnina

  Pravice, konkurenčna prednost, patenti, certifikati, modeli znamke, geografske označbe, avtorska pravica