Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenija izvaja omejevalne ukrepe (sankcije) v skladu s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru Organizacije združenih narodov, Evropske unije ali druge mednarodne organizacije, z namenom vzpostavitve ali ohranitve mednarodnega miru in varnosti, zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvoja oziroma utrjevanja demokracije in pravne države ter drugih z mednarodnim pravom skladnih ciljev.

Evropska unija je prve omejevalne ukrepe zaradi delovanja Ruske federacije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, uvedla leta 2014, zaradi razmer v Belorusiji pa leta 2006. Leta 2022 so bili uvedeni obsežni dodatni omejevalni ukrepi zaradi ruske vojaške agresije proti Ukrajini in vpletenosti Belorusije v to dogajanje.

Za izvajanje omejevalnih ukrepov je skladno z nacionalnimi predpisi pristojnih več organov. V nadaljevanju podajamo del teh ukrepov s področja trgovine, za katere je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Kontaktni podatki za informacije o omejevalnih ukrepih in razmerah v zvezi s krizo v Ukrajini

Za dodatne informacije o omejevalnih ukrepih in razmerah v zvezi s krizo v Ukrajini se lahko obrnete na:

 • Kontaktno točko Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport glede ukrepov za omejevanje trgovine (ukrepov, ki se nanašajo na izvoz, uvoz, dobavo in prenos blaga ali tehnologije in s tem povezane ukrepe, kot je tehnična pomoč, kakor je opredeljeno v predpisih EU o omejevalnih ukrepih, razen orožja);
 • Kontaktno točko Ministrstva za zunanje zadeve glede ukrepov omejevanja potovanj ali razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč;
 • Ministrstvo za notranje zadeve glede civilnega orožja ali opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo;
 • Ministrstvo za finance glede finančnih omejevalnih ukrepov;
 • Ministrstvo za obrambo glede vojaškega orožja in opreme ter drugih obrambnih proizvodov;
 • Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost glede incidentov informacijske varnosti in kibernetskih napadov;
 • Kontaktno točko Evropske komisije;
 • Kontakt za SID banko glede pomoči za premostitvene finančne instrumente (ugodni krediti, zavarovanja).

Koristne povezave

Izvozno okno

Izvozno okno nudi informacije, svetovanje in pomoč podjetjem pri poslovanju na ruskem trgu. Pripravlja tudi pregled omejevalnih ukrepov EU v odziv na krizo v Ukrajini.

Spletni portal Gospodarske zbornice Slovenije za informiranje in pomoč pri poslovanju z omejenimi trgi

Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja enotno informacijsko vstopno točko, ki članom na enem mestu združeno nudi pregled nad aktualnimi razmerami v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji, hkrati pa tudi pregled nad sprejetimi in napovedanimi sankcijami proti Rusiji in Belorusiji. Na spletnem mestu so objavljene ključne informacije in povezave, ki lahko olajšajo soočanje s poslovnimi izzivi na ruskem, ukrajinskem in beloruskem trgu.

Banka Slovenije                                                                                                                        

Banka Slovenije pripravlja informacije o omejevalnih ukrepih na področju financ.

Infografika o omejevalnih ukrepih EU proti Rusiji

Na spletni strani Sveta EU in Evropskega sveta je na voljo grafični prikaz omejevalnih ukrepov EU proti Rusiji od leta 2014.

Informacijska tehnologija platforma za povezovanje podjetij med EU in Ukrajino

Zaradi vojne v Ukrajini je Evropska komisija sprejela sklop ukrepov za pomoč Ukrajini pri izvozu kmetijskih proizvodov. Zaradi blokade pristanišč je ogrožen izvoz žita in drugega kmetijskega blaga, ki iz Ukrajine ne moreta več prispeti v namembne kraje, kar vpliva tudi na svetovno prehransko varnost. Eden izmed ukrepov je vzpostavitev IT platforme za povezovanje podjetij med EU in Ukrajino (vsebina v angleščini), da bi pospešila in olajšala izmenjave med podjetji v EU in Ukrajini. Ta platforma, ki jo podpira Evropska mreža podjetij, podjetjem omogoča registracijo in objavo svojih povpraševanj in ponudb za prevozne in tudi alternativne storitve. Platforma omogoča neposredni stik med ponudnikom in iskalcem blaga ali storitev.

Povezane vsebine

 • Omejevalni ukrepi

  Z omejevalnimi ukrepi oziroma sankcijami želi mednarodna skupnost na miren način doseči, da države ali drugi subjekti, ki ogrožajo mednarodni mir ali varnost, s tem prenehajo.

 • Nadzor strateške trgovine

  Nadzor strateške trgovine se zagotavlja zaradi varnostnih tveganj in pomeni nadzor nad posameznimi dejavnostmi trgovine, kot so izvoz, prenos, posredovanje, zagotavljanje tehnične pomoči in podobno.

 • Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine

  Vsem, ki so se zaradi vojne v Ukrajini znašli v stiski, je Slovenija pripravljena pomagati.