Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenija izvaja omejevalne ukrepe (sankcije) v skladu s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru Organizacije združenih narodov, Evropske unije ali druge mednarodne organizacije, z namenom vzpostavitve ali ohranitve mednarodnega miru in varnosti, zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvoja oziroma utrjevanja demokracije in pravne države ter drugih z mednarodnim pravom skladnih ciljev.

Evropska unija je prve omejevalne ukrepe zaradi delovanja Ruske federacije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, uvedla leta 2014, zaradi razmer v Belorusiji pa leta 2006. Leta 2022 so bili uvedeni obsežni dodatni omejevalni ukrepi zaradi ruske vojaške agresije proti Ukrajini in vpletenosti Belorusije v to dogajanje.

Za izvajanje omejevalnih ukrepov je skladno z nacionalnimi predpisi pristojnih več organov. V nadaljevanju podajamo del teh ukrepov s področja trgovine, za katere je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Omejevalni ukrepi trgovanja na določenih ozemljih v Ukrajini, ki niso pod nadzorom ukrajinske Vlade

Svet Evropske unije je v letih 2022 in 2023 sprejel več svežnjev omejevalnih ukrepov trgovanja s subjekti na t.i. "določenem ozemlju" Ukrajine, to je ozemlju, ki ni pod nadzorom ukrajinske vlade. "Določena ozemlja" pomenijo območja Ukrajine, ki niso pod vladnim nadzorom, v pokrajinah Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje.

V primeru trgovanja z Ukrajino je treba preveriti, ali se zadevni subjekt, s katerim se trguje, nahaja v pokrajinah Doneck, Herson, Lugansk ali Zaporožje. Nahajanje subjekta v naštetih pokrajinah ne zadošča, da se uporabijo omejevalni ukrepi Evropske unije, temveč je bistveno, ali se konkretni subjekt nahaja na t.i. "določenem območju" znotraj naštetih pokrajin. Potrdilo o tem posredujejo pristojni ukrajinski organi (Ukrajinska gospodarska zbornica).

Kontaktni podatki za informacije o omejevalnih ukrepih in razmerah v zvezi s krizo v Ukrajini

Za dodatne informacije o omejevalnih ukrepih in razmerah v zvezi s krizo v Ukrajini se lahko obrnete na:

Odobritev trgovanja na podlagi izjem omejevalnih ukrepov proti Rusiji

V določenih primerih lahko Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport na podlagi predvidenih izjem omejevalnih ukrepov proti Rusiji odobri prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije ali zagotavljanje s tem povezane tehnične ali finančne pomoči, namenjene fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, po tem ko ugotovi, da je za takšno trgovanje izkazan predviden namen iz uredbe EU o omejevalnih ukrepih.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Koristne povezave

Izvozno okno

Izvozno okno nudi informacije, svetovanje in pomoč podjetjem pri poslovanju na ruskem trgu. Pripravlja tudi pregled omejevalnih ukrepov EU v odziv na krizo v Ukrajini.

Spletni portal Gospodarske zbornice Slovenije za informiranje in pomoč pri poslovanju z omejenimi trgi

Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja enotno informacijsko vstopno točko, ki članom na enem mestu združeno nudi pregled nad aktualnimi razmerami v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji, hkrati pa tudi pregled nad sprejetimi in napovedanimi sankcijami proti Rusiji in Belorusiji. Na spletnem mestu so objavljene ključne informacije in povezave, ki lahko olajšajo soočanje s poslovnimi izzivi na ruskem, ukrajinskem in beloruskem trgu.

Banka Slovenije                                                                                                                        

Banka Slovenije pripravlja informacije o omejevalnih ukrepih na področju financ.

Infografika o omejevalnih ukrepih EU proti Rusiji

Na spletni strani Sveta EU in Evropskega sveta je na voljo grafični prikaz omejevalnih ukrepov EU (v angleškem jeziku), proti Rusiji od leta 2014.

Informacijska tehnologija platforma za povezovanje podjetij med EU in Ukrajino

Zaradi vojne v Ukrajini je Evropska komisija sprejela sklop ukrepov za pomoč Ukrajini pri izvozu kmetijskih proizvodov. Zaradi blokade pristanišč je ogrožen izvoz žita in drugega kmetijskega blaga, ki iz Ukrajine ne moreta več prispeti v namembne kraje, kar vpliva tudi na svetovno prehransko varnost. Eden izmed ukrepov je vzpostavitev IT platforme za povezovanje podjetij med EU in Ukrajino (vsebina v angleščini), da bi pospešila in olajšala izmenjave med podjetji v EU in Ukrajini. Ta platforma, ki jo podpira Evropska mreža podjetij, podjetjem omogoča registracijo in objavo svojih povpraševanj in ponudb za prevozne in tudi alternativne storitve. Platforma omogoča neposredni stik med ponudnikom in iskalcem blaga ali storitev.