Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Slovenija je bogata s kulturnimi, zgodovinskimi in naravnimi znamenitostmi, omogoča raznolika gastronomska doživetja in se lahko pohvali z rastočo ponudbo športnih, kulturnih in drugih dejavnosti. Naša vizija je umestiti Slovenijo na turistični zemljevid kot destinacijo za zelena, aktivna in zdrava petzvezdična doživetja, notranji mir in osebno izpolnitev.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma

Sprejeli smo strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, ki bo pripomogla k razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju, učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov pri razvoju turizma ter spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih produktov. V bogati in strateško upravljani turistični ponudbi vidimo eno ključnih priložnosti za razvoj slovenskega gospodarstva, zato spodbujamo njeno rast tudi s turizmu prilagojenim financiranjem.

Promocija slovenskega turizma

Vizijo razvoja slovenskega turizma udejanja Slovenska turistična organizacija, osrednja državna agencija za promocijo turizma. Jasna in preprosta predstavitev posebnosti in edinstvenosti države je danes namreč eden temeljnih pogojev za uspešnost na turističnem trgu. Sprejeli smo ukrepe za učinkovito trženje Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave turistične destinacije za petzvezdična doživetja. S tem si v slovenskem turizmu prizadevamo za znatno povečanje dodane vrednosti pri izkušnji gosta in za doseganje višjih prilivov iz naslova izvoza potovanj. Pri promociji slovenskega turizma se osredotočamo na prednostne in rastoče trge, prednost pa dajemo tudi inovativnim pristopom k trženju, s poudarkom na digitalnih kanalih. Z dodatnimi letalskimi povezavami bomo v prihodnjih letih povečali dostopnost naše države najbolj oddaljenim gostom.

Turizem smo ljudje

Zavedamo se, kako pomembni so ponudniki turističnih storitev kot vezni člen med državnim turističnim konglomeratom in končnim uporabnikom. Zato posvečamo posebno pozornost zagotavljanju usposobljenega in motiviranega kadra. Z dopolnitvijo zakona o gostinstvu smo bistveno zmanjšali birokratsko zahtevnost turistične dejavnosti ter tako pripomogli k rekordnim fizičnim in finančnim rezultatom, ki jih panoga dosega v zadnjem času. Osrednjo pozornost namenjamo vprašanju prestrukturiranja podjetij v državni lasti in doseganju novih greenfield in brownfield naložb ter finančnih spodbud, kot so krediti, olajšave in nepovratna sredstva.