Skoči do osrednje vsebine

Direktorat za notranji trg pripravlja in izvaja politiko s področja enotnega trga blaga in storitev, tehnične zakonodaje, državne infrastrukture kakovosti, prava družb, varstva potrošnikov in konkurence, intelektualne lastnine, kontrole cen, trgovinske dejavnosti in trgovinske politike, poštnih storitev, pogrebne in pokopališke dejavnosti ter prikritih vojnih grobišč. 

Sektorji direktorata

Iskalnik