Skoči do osrednje vsebine

Storitve

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam storitev
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
Geodetska uprava Republike Slovenije
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Ministrstvo za notranje zadeve
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja