Skoči do osrednje vsebine

Vpis v evidenco javne infrastrukture na področju kulture

Ministrstvo za kulturo vodi javno evidenco nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Sklep o tem, katere nepremičnine in oprema so namenjene kulturi, sprejme vlada na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, oziroma pristojni organ lokalne skupnosti.

Pristojni organ lokalne skupnosti mora po uradni dolžnosti predložiti Ministrstvu za kulturo sklep v roku 15 dni po njegovem sprejemu. V enakem roku je treba predložiti tudi spremembe sklepov. Prav tako so lokalne skupnosti dolžne pri posamezni nepremičnini, ki je bila določena za javno infrastrukturo na področju kulture, predlagati zaznambo v zemljiški knjigi.

V evidenco se vpisujejo naslednji podatki:

  • datum in zaporedna številka sklepa, naziv pristojnega organa, ki je sklep sprejel,
  • datum objave, naziv in številka uradnega glasila,
  • zemljiškoknjižni podatki in morebitni naslov nepremičnine,
  • lastništvo,
  • datum izbrisa,
  • datum in zaporedna številka sklepa, naziv organa, ki je sprejel sklep, s katerim nepremičnina izgubi status javne infrastrukture na področju kulture.

Evidenca javne infrastrukture na področju kulture