Skoči do osrednje vsebine

Vpis v evidenco HHOS naprav

Za obratovanje naprav, v katerih se uporabljajo halogenirana organska topila je potrebno pridobiti potrdilo o vpisu v evidenco naprav ali potrdilo o podaljšanju vpisa v evidenco naprav, kot to zahteva 25. člen Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila. Skladno s 24. členom iste Uredbe, pa je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Ustrezen izpolnjen obrazec pošljite na Ministrstvo za okolje in prostor.