Skoči do osrednje vsebine

Vpis v evidenco naprav za kemično čiščenje tekstilij

Naprave za kemično čiščenje tekstilij so naprave, v katerih se čistijo oblačila, dekorativni tekstil, preproge in podobne potrošne dobrine ali se razmastijo krzno, vlakna, perje ali volna in se v njih uporabljajo organska topila in sodijo med naprave z dejavnostjo 3.1 po Prilogi 2 I. del Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila. Zahteve za naprave za kemično čiščenje, v katerih uporabljajo halogenirane hlapne organske spojine, so zapisane v Uredbi o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.

Za obratovanje naprav, v katerih se uporabljajo halogenirana organska topila morajo upravljavci naprav pridobiti potrdilo o vpisu v evidenco. Ustrezen izpolnjen obrazec pošljejo upravljavci naprav na Ministrstvo za okolje in prostor.