Skoči do osrednje vsebine

Vpis v evidenco HOS naprav

Za obratovanje naprav, v katerih se uporabljajo organska topila je skladno z 8. členom Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila potrebno pridobiti potrdilo o vpisu v evidenco naprav ali potrdilo o podaljšanju vpisa v evidenco naprav oz. skladno s 5. členom okoljevarstveno dovoljenje.

Načrt zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin, skladen z 9. členom zgornje Uredbe, je sestavni del vloge za vpis v evidenco tistih HOS naprav, ki se vpisujejo v evidenco na podlagi tretjega odstavka 8. člena iste uredbe.