Skoči do osrednje vsebine

Vpis sprememb v register znamk

Če ste spremenili ime, naziv firme ali naslov oziroma sedež, je potrebno tako spremembo vpisati v register znamk in plačati ustrezno pristojbino.

Obrazci in seznami