Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna prijava znamke

Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu Zahteva za mednarodno registracijo znamke pri slovenskem uradu skupaj s seznamom proizvodov oziroma storitev v francoskem oziroma angleškem jeziku in plača nacionalno pristojbino v višini 60 evro ter mednarodne pristojbine.

V primeru, ko prijavitelj želi pridobiti varstvo tudi v Združenih državah Amerike mora temu obrazcu priložiti še obrazec Priloga obrazcu za mednarodno registracijo znamke (v angleškem jeziku)

Obrazci

Navodila