Skoči do osrednje vsebine

VZDRŽEVANJE CEST

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest v Občini Lendava za obdobje treh let.
Vzdrževanje občinskih cest zajema:

čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,5 m3/m;
izkop zasutih jarkov - strojno 0,5-0,75 m3/m;
košnja trave v cestnem svetu strojno;
popravilo bankin - strojno z grederjem;
gramoziranje makadamskih vozišč ;
zalivanje asfaltnih razpok;
izgradnja asfaltnih muld (širine 0,3 - 0,5 m) za zagotovitev odvajanja meteornih voda;
AC 11 surf B 50/70 A3 Dobava in dovoz asfaltne mase (pokrito) s tovornim vozilom, vgraditev asfalta s finišerjem in potrebnim utrjevanjem-valjanjem ( v debelini do 5 cm za območja do 200 m2);
AC 8 surf B 50/70 A3 Dobava in dovoz asfaltne mase (pokrito) s tovornim vozilom, vgraditev asfalta s finišerjem in potrebnim utrjevanjem-valjanjem ( v debelini do 4 cm za območja do 200 m2);
strojno rezkanje obstoječega asfalta;
pobrizg z emulzijo;
pluženje cest;
pluženje in posipavanje cest;
posipavanje cest.

Več na portalu javnih naročil