Skoči do osrednje vsebine

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni,ki so povezane z razvojem

Rok za prijavo je potekel.

Razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:

Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS št. 21/20 z dne 13. 3. 2020

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020

22. 5. 2020 - Nov rok za oddajo vloge: na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) in na podlagi Sklepa o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (Uradnem listu RS št. 74/2020) je rok za oddajo vloge na javni razpis 9. 6. 2020.

Kontakt:

- INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-pošta: aktrp@gov.si;

- INFO točke KGZS (glej Prilogo 24)