Skoči do osrednje vsebine

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni,ki so povezane z razvojem

Razpisna dokumentacija:

Kontakt:

- INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-pošta: aktrp@gov.si;

- INFO točke KGZS (glej Prilogo 24)

Iskalnik