Skoči do osrednje vsebine

Spremljanje epizootiološke situacije, tako doma kot po svetu, ter obveščanje zainteresirane javnosti o morebitnih pojavih in širjenju teh bolezni, je ključnega pomena za hitro in učinkovito ukrepanje in posledično zmanjševanje škod ob morebitnem pojavu.

Poročila o pojavih bolezni živali v Sloveniji

Način obveščanja in poročanja o boleznih živali je določen v zakonodaji, ki ureja bolezni živali. Obvestila o pojavu posebno nevarnih bolezni živali, ki so določene v zakonodaji, se pripravljajo sprotno. Za ostale bolezni pa se pripravljajo mesečna poročila.

Poročila o pojavih boleznih živali v državah Evropske unije

Poročila o pojavih in širjenju bolezni živali v državah Evropske unije pripravljamo na podlagi informacij iz sistema EU za prijavo bolezni živali ADIS, Animal Disease Information System. ADIS je sistem obveščanja, ki je namenjen registraciji in dokumentiranju razvoja pomembnih živalskih bolezni. Sistem omogoča takojšen dostop do informacij o izbruhih bolezni živali, kar omogoča takojšen odziv in ukrepanje. Prav tako neposredno vpliva na trgovino z živimi živalmi in njihovimi proizvodi tako za notranji trg, kot tudi za mednarodno trgovino s tretjimi državami. 

Operativni cilj sistema je zagotoviti hitro izmenjavo informacij o izbruhih nalezljivih bolezni živali med organi, pristojnimi za zdravje živali v vsaki državi EU, in Komisijo.

Sistem omogoča usklajevanje in spremljanje izbruhov posebno nevarnih bolezni živali, državam EU in službam Komisije pa omogoča, da takoj sprejmejo ukrepe za preprečevanje širjenja zadevnih bolezni.

V sistem poročanja ADIS so poleg držav članic EU vključene tudi nekatere tretje države, kot na primer države Zahodnega Balkana, Ukrajina, Ruska Federacija.

Poročila o pojavih bolezni živali v svetu

Pojave bolezni živali po svetu spremljamo preko informacijskega sistema Svetovne organizacije za zdravje živali, OIE World Organisation for Animal Health. Zagotavljanje preglednosti situacije glede zdravja živali po svetu je ena izmed glavnih nalog OIE. 
OIE, WAHIS, Informacijski sistem za zdravje živali obsega tri bistvene elemente:

  • Sistem zgodnjega opozarjanja za takojšnje ukrepanje ob prejetju opozorilo pojavih bolezni, ki so na seznamu OIE in porajajoče se bolezni.
  • Sistem spremljanja za upravljanje šestmesečnih posodobitev informacij o vseh boleznih s seznama OIE.
  • Nadaljnje informacije, ki jih nacionalni organi posredujejo v letnih poročilih o boleznih živali, ki prizadenejo človeško populacijo, populacije živali ter o zmogljivosti veterinarske službe, kot so osebje, laboratorijske zmogljivosti in proizvodnja cepiva.

Spremljanje pojavov bolezni živali - poročila

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin